Format Notis

Grattes

Grattes i Nybro är en stor klädbutik i Nybro som startade redan 1936. Det var Torsten och Kerstin Gratte som tog över Åbyholms spinneri. Nu drivs Grattes av tredje generationen och butiken på 500m2 ligger centralt vid torget. https://www.grattes.se/

Rosén, Erik (1924-2009)

Rosén var en betydelsefull företagsledare i glasriket under andra hälften av 1900-talet. Bland annat var han chef för Kosta glasbruk och Målerås glasbruk. https://sv.wikipedia.org/wiki/Erik_Ros%C3%A9n_(f%C3%B6retagare)

Gråstensmon

https://kartor.eniro.se/m/mR8DB http://maleras.nu/turism/vandringsled/

Robotsystemet blodhunden

Sverige köpte under kalla kriget luftvärnsrobotar från Storbritannien som kallades Bloodhound. En robotdivision sattes upp på F 12, flygflottiljen i Kalmar. Under åren 1966-1974 när divisionen var verksam var en krigsgrupperingsplats belägen i byn Otteskruv. Markinstallationer för robotarna finns kvar på platsen. MJ Lästips Samuel Palmblad: Blodhunden i Dolda rum, årsbok för Kalmar läns museum… read more »

Alsjövallen

Alsjöholms IF:s idrottsplats. https://www.idrottsplats.se/l/idrottsplatser/25116

Pestkyrkogårdar

Böldpesten 1710-11 skördade ca 100.000 människskoliv i vårt land, särskilt istäderna. Stora folksamlingar förbjöds (känns det igen?). Man avskilde särskildabegravningsplatser för pestens offer. På flera platser i vårt pastorat finnssådana; Kärraboda i Hälleberga, Kristvalla, Buttetorp i Örsjö, Besagöl i Oskar.I Madesjö dog ca 250 personer. De fick med största sannolikhet sin sista vilapå Göstorps marker… read more »

Kalmar

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kalmar

Sidebar