Thelin, Johan f. 1945

Thelin har varit präst i olika församlingar – bland annat kyrkoherde i Nybro. Han har publicerat tre böcker med Nybroankytning:

Berättelser från Badhusparken med omnejd, 2015, Jarls saga – en berättelse från Paradiset, 2016 och När man drack brunn i Nybro, 2020.

MJ

http://www.barometern.se/nybro/johan-thelin-samlar-berattelser-i-ny-bok/

Sidebar