Stadshuset

Stadshuset byggdes samtidigt som Stora Hotellet vid Mellangatan i centrala Nybro. Det stod färdigt 1935 och inrymde mötessal och kontor för Nybro stads förvaltningar.

Lästips: Nybro får nytt hotell och stadshus i Nybro förr i tiden pärm 3.

Sidebar