S:t Sigfrids mejeriförening

Föreningen bildades den 30 augusti 1913. Den 27 december 1913 föreslogs 2 platser att bygga mejeriet på, Sigfridsryd och Ekbacken, båda platserna ägda av S:t Sigfrids kommun, 4 januari 1914 beslöt kommunalstämman i S:t Sigfrid att till föreningen sälja tomten Sigfridsryd för 250 kr. I november 1938 tog mejerikonsulenten upp frågan om nedläggning av mejeriet och inträde i Nybro Centralmejeri. I december beslut om installation av elledningar med anledning av att området snart skulle elektrifieras. Den 27 januari 1948 beslutar styrelsen om att kalla till extra stämma 6 februari, för att föreslå att Nybro Centralmejeris erbjudande antas och att driften inställs 1april 1948. Auktion hölls den 19 juni 1948. Lösa inventarier försåldes till olika köpare med varierande priser det mesta som skrot, men någon apparat eller maskin inköptes av någon annan mejeriförening. Noterbart från auktionen är att en ångpanna köptes av Lappmarkens mejeriförening för 2 500 kr, medan ångmaskinen såldes för 100 kr. Föreningens högsta mjölkpris var 1920, 27,3 öre, det lägsta 1931, 9,11 öre. Högsta antalet leverantörer var 1945, med 65.

Sidebar