S:t Sigfrids hembygdsförening

S:t Sigfrids hembygdsförening bildades 1976. Vid denna tid uppgick S:t Sigfrids med flera socknars brandstolsbolag i Länsförsäkringar. Vid upphörandet av bolaget erhölls en penningsumma, som blev en grund för föreningen. Föreningens förste ordförande var Hilding Nilsson. Något år efter bildandet arrenderades fallfärdiga uthus till en avstyckad gård i Bosgård på 50 år. Husen renoverades under hand. Vid ägarbyte 1995 skänktes hus och mark av säljarna Sonja och Elisabet Franzen och en egen fastighet bildades. Föreningen hade i början av 2000-talet cirka 900 föremål i samlingarna, huvudsakligen från jordbruket. År 2010 erhöll föreningen en gammal smedja i Kyrkeryd, med tillhörande inventarier, som gåva av familjen Olofsson. Ett sågverk med fungerande tändkulemotor i Gårdsryd vårdas även av föreningen.

Sidebar