Välkommen till Nybrokunskap

Uppslagsverk Nybro för ökad kunskap

Smålands båtsmanskompani

Kristvalla och Bäckebo socknar tillhörde Smålands båtsmanskompani. I Båtsmän i Södra Möre ingick socknarna Madesjö, Örsjö, Oskar och S:t Sigfrid. Alla båtsmän tillhörde Karlskrona örlogsstation. MJ https://www.diginpast.se/batreg/index.html http://www.hhogman.se/orlogsstationer.htm

Gunnar Ebenfors möbelfabrik

Fabriken var belägen i centrala Målerås mellan år 1927 och början av 1970-talet. Lästips: Gunnar Ebenfors Möbelfarik i Hällebergaboken 2020, s 290-301.

Järngänget i Orrefors

En föreningsliknande arbetsgemenskap kring kulturmiljöerna i framförallt Orrefors. J har bland annat ställt iordning Hammarsmedjan från Orrefors järnbruk. FB @jerngänget https://hammarsmedjaniorrefors.wordpress.com/

Måård, Dick (1942-2019)

Dick Måård var en ledande lokalhistoriker och hembygdsvän i Nybro kommun, framförallt gällande Hälleberga socken. Han var verksam inom Hälleberga hembygdsförening och Dokumentation i Glasbruksbygd som publicerat ett flertal böcker under slutet av 1900-talet och början av 2000-talet. Tillsammans med det så kallade Järngänget arbetade Måård med att renovera Hammarsmedjan i Orrefors. MJ https://www.barometern.se/familj/minnesord-over-dick-maard

Ryssmuren i Flerohopp

Ut med vägen till Kulla och Smedjevik löper en anselig stenmur som tidigare var körväg. Vägen användes till att transportera sjömalm. Namnet ryssmuren kommer enlig sägnen från att det var ryska straffångar som byggde den någon gång på början av 1800 talet.

Örsjö kyrkogård

https://www.kalmarlansmuseum.se/museet/rapporter/nybro-kyrkogard/ https://www.kalmarlansmuseum.se/museet/rapporter/orsjo-nya-kyrkogard/

Nybro kyrkogård

https://www.kalmarlansmuseum.se/museet/rapporter/nybro-kyrkogard/

Sidebar