Välkommen till Nybrokunskap

Uppslagsverk Nybro för ökad kunskap

Järngänget i Orrefors

En föreningsliknande arbetsgemenskap kring kulturmiljöerna i framförallt Orrefors. J har bland annat ställt iordning Hammarsmedjan från Orrefors järnbruk. FB @jerngänget

Måård, Dick (1942-2019)

Dick Måård var en ledande lokalhistoriker och hembygdsvän i Nybro kommun, framförallt gällande Hälleberga socken. Han var verksam inom Hälleberga hembygdsförening och Dokumentation i Glasbruksbygd som publicerat ett flertal böcker under slutet av 1900-talet och början av 2000-talet. Tillsammans med det så kallade Järngänget arbetade Måård med att renovera Hammarsmedjan i Orrefors. MJ https://www.barometern.se/familj/minnesord-over-dick-maard

Ryssmuren i Flerohopp

Ut med vägen till Kulla och Smedjevik löper en anselig stenmur som tidigare var körväg. Vägen användes till att transportera sjömalm. Namnet ryssmuren kommer enlig sägnen från att det var ryska straffångar som byggde den någon gång på början av 1800 talet.

Örsjö kyrkogård

https://www.kalmarlansmuseum.se/museet/rapporter/nybro-kyrkogard/ https://www.kalmarlansmuseum.se/museet/rapporter/orsjo-nya-kyrkogard/

Nybro kyrkogård

https://www.kalmarlansmuseum.se/museet/rapporter/nybro-kyrkogard/

Mattsson, Lisa (1873-1957)

Mattsson var verksam i näringslivet och på Handelsbanken i Nybro men hon var också en duktig fotograf. På Arkivens dag i november 2020 uppmärksammade Nybro kommunarkiv Mattssons lokalhistoriska dokumentation, bland annat genom en Youttubefilm. MJ Lästips: Maja Nyvall: Lisa Mattsson i Nybro historia 1924-1968, s 485 f.

Novak, Laila f. 1942

Fotomodell och skådespelerska från Nybro född Nyborg. http://www.lailanovak.com/start.html https://sv.wikipedia.org/wiki/Laila_Novak

Sidebar