Nybro tidning

Se Claes Evenäs: Att skriva sin stad – och bevaka världen: Runer Jonsson i Nybro Tidning, 2006. Boken är en doktorsavhandling från Lunds universitet.

Se också Lars-Åke Engblom: Runer Jonsson i Nybro Tidning (recension av Evenäs avhandling).

http://sv.wikipedia.org/wiki/Nybro_tidning      

http://www.nybrotidning.com/index.php?placid=10&template=1

Sidebar