Nybro bibliotek

https://bibliotek.nybro.se/web/arena

Biblioteken i Nybro kommun har gamla rötter. Den svenska bibliotekshistorien före 1900-talet är sockenbibliotekens och de begynnande folkrörelsernas studiebibliotek. Dessa bibliotek inom arbetar- och nykterhetsrörelserna fick flera avläggare inom den nuvarande Nybro kommun. I Nybro biblioteks samlingar finns exemplar från nykterhetslogernas bibliotek liksom det stora ABF-biblioteket i Nybro köping och stad. Dessa bibliotek överlämnades till staden 1940-1941. I Nybro tätort har folkbiblioteket varit beläget i Kommunala mellanskolan vid nuvarande Paradisskolan. År 1955 byggdes nytt polishus och bibliotek i samma hus vid Långgatan. Men redan 1967 kom folkbiblioteket till den nuvarande platsen i höghuset vid Storgatan. År 1997 återinvigdes huvudbiblioteket av författaren Runer Jonsson (1916-2006) i renoverade och utbyggda lokaler.

Genom sammanläggningar bildades den nuvarande Nybro kommun 1969. Bibliotek från de olika landskommunerna och Nybro stad bildade då Nybro bibliotek. Det fanns kommunala bibliotek i Nybro, Alsterbro, Orrefors, Madesjö, Gullaskruv och Målerås. I början av 1970-talet startades bokbussverksamhet, och t o m början av 1990-talet hade Nybro två bussar rullande. Biblioteket säljer bokbusservice till Mönsterås kommun, och i maj 2008 togs en ny bokbuss i drift genom att göra en jungfruresa till de Svenska biblioteksdagarna i Luleå.

Sedan sommaren 2007 består det allmänna biblioteksväsendet i Nybro kommun av huvudbiblioteket och bokbussen. Till detta kan läggas riktad verksamhet som service till omsorgstagare och ansvar för alla grundskolebibliotek. Genom skolbiblioteken och bokbussen nås samtliga elever i skolväsendet. Nybro liksom södra Kalmar län har en hög medieutlåning. I Nybro lånar varje medborgare ca 10 böcker mm i genomsnitt varje år vilket är betydligt mer än rikets genomsnitt. År 2007 var budgeten ca 9,5 miljoner, och personalen uppgick till 17 personer.

Från 2012 till och med 2018 tillhörde organisationen Lärande- och kulturnämnden. Under 2019 inrättades återigen en kulturnämnd i Nybro.

Lästips: Lundquist: Nybro stadsbibliotek i Nybro historia 1924-1968, 1978.

Nybro bibliotek i Nybro förr i tiden pärm 3.

Om Gullaskruvs bibliotek: http://www.gullaskruv.se/artiklar/bibban-1981.htm

MJ

Sidebar