Norrbygdens skola

Skolan byggdes 1947 under Madesjö kommuns styrelsetid och ersatte två små skolor i Sigislaryd och Flygsfors.

Lästips: Madesjö sockens historia I sid 614 f.

Sidebar