Mölebo Stora

http://kartor.eniro.se/m/YJop1

Omnämns redan 1178 i ett påveligt brev till biskopen i Linköpings stift. Mölebo består idag av två byar Stora och Lilla Mölebo, har varit tre. Den tredje Bro eller Brodd by, även den omnämnd 1178 som låg i anslutning till där kyrkan idag ligger. Kyrkan flyttades hit från kyrkogården 1888. Bro lades till S. Mölebo på 1600-talet. På S. Mölebo fanns tidigt kvarn och såg det har även funnits affär som inrymde telestation och post, den låg väster om kyrkan. Det har också funnits ett mejeri. Nykterhetsrörelsen byggde en möteslokal i början av 1900-talet, som sedermera använts som skola och församlingshem. År 1971 köpte S:t Sigfrids Idrottsförening fastigheten och startade bordtennisverksamhet här, denna upphörde på 1990-talet. I början av 2000-talet bildades en andelsförening, som med mycket frivilligt arbete renoverat fastigheten, idag kallat Byahuset. Här finns även en skridskobana. Ett av husen på S. Mölebo fungerade under en tid som fattigstuga.

Sidebar