Vattendrag

Holmabäcken

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA95066195

Klenemåla kvarn

Kalmar läns skogsallmänningar, nuvarande Landstinget i Kalmar län, upplät till Oskars Hembygdsförening, Alsjöholm den 18 januari 1985 Klenemåla kvarn med omfattande kvarnbyggnad och vattenhjul. GJ

Långa Hölj

http://kartor.eniro.se/?q=malmb%C3%A4cken%20nybro%20Malmb%C3%A4cken%2C%20NYBRO

Lindåsabäcken

http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE629460-149681

Ljungbyån

http://sv.wikipedia.org/wiki/Ljungby%C3%A5n http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE630690-148542

Örsjöån

Fortsättes av Hagbyån. http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE628616-149707

Sidebar