Vattendrag

Alsterån

http://sv.wikipedia.org/wiki/Alster%C3%A5n http://kartor.eniro.se/m/Tea7V

Badebodaån

http://kartor.eniro.se/m/aYqU0     http://sv.wikipedia.org/wiki/Badeboda%C3%A5n http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE632960-150121

Bolanders bäck

Bolanders bäck, en gång gräns mellan Madesjö socken och Nybro köping, har haft stor betydelse i Nybro tidiga historia. Det var längs den som småindustrier först etablerades för att utnyttja vattenkraften. Just här anlades Nybros första industri 1832, Henric Nybergs garveri. Flödet var tillräckligt starkt för att driva en turbin som alstrade elenergi åt Nybro… read more »

Sidebar