Vattendrag

Holmabäcken

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA95066195

Örsjöån

Fortsättes av Hagbyån. http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE628616-149707

Uvafors

http://kartor.eniro.se/m/AWYrU http://vattenkraft.info/?id=1307

Sidebar