Uncategorized

Madesjöfilmen

Madesjöfilmen är en hembygdsfilm inspelad under 1960-talet av Lars Andersson med Arhur Jonsson som speaker. Filmen skildrar livet i Madesjö landskommun som upphörde 1969. Den finns att låna på Nybro bibliotek.

Night flight

Night flight var ett disco och nöjesställe i centrala Nybro som öppnade 1980. http://www.nybroextra.com/2017/05/24/torbjorn-blomqvist-att-vara-redig-pa-nybroitiskt-satt-har-gett-mina-foretag-framgangar/ http://www.ostrasmaland.se/nybro/21-2012-nar-nybro-hade-sveriges-haftigaste-nattklubb/

Nybro kommunvapen

https://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:Nybro_kommunvapen_-_Riksarkivet_Sverige.png

Nybrofilmerna

Nybrofilmerna är två hembygdsfilmer inspelade dels 1942 av Gösta Streijffert, dels 1957 av Lars Andersson. Filmerna skildrar den unga staden Nybro i mitten av 1900-talet. Filmerna finns att låna på Nybro bibliotek.

Nybros stadsdelar

https://nybro.se/wp-content/uploads/2014/11/Nybro-stadsdelar-kulturutredning.pdf

Pestkyrkogårdar

Böldpesten 1710-11 skördade ca 100.000 människskoliv i vårt land, särskilt istäderna. Stora folksamlingar förbjöds (känns det igen?). Man avskilde särskildabegravningsplatser för pestens offer. På flera platser i vårt pastorat finnssådana; Kärraboda i Hälleberga, Kristvalla, Buttetorp i Örsjö, Besagöl i Oskar.I Madesjö dog ca 250 personer. De fick med största sannolikhet sin sista vilapå Göstorps marker… read more »

Rivöl

När all potatisen var upplockad, var det vanligt att storbönderna hade ett s k rivöl. Man tog undan de största potatisarna som skulle handrivas och för detta arbete samlades bygdens ungdom, som tävlade om att riva i kapp och detta var ett stort nöje. De rivna potatisen slogs ner i en silduk (såll) och det… read more »

Robotsystemet blodhunden

Sverige köpte under kalla kriget luftvärnsrobotar från Storbritannien som kallades Bloodhound. En robotdivision sattes upp på F 12, flygflottiljen i Kalmar. Under åren 1966-1974 när divisionen var verksam var en krigsgrupperingsplats belägen i byn Otteskruv. Markinstallationer för robotarna finns kvar på platsen. MJ Lästips Samuel Palmblad: Blodhunden i Dolda rum, årsbok för Kalmar läns museum… read more »

Rödsot

https://sv.wikipedia.org/wiki/Dysenteri En uppsats skriven på Lunds universitet behandlar rödsoten i Madesjö 1858: http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=3411297&fileOId=3411321

Ryssmuren i Flerohopp

Ut med vägen till Kulla och Smedjevik löper en anselig stenmur som tidigare var körväg. Vägen användes till att transportera sjömalm. Namnet ryssmuren kommer enlig sägnen från att det var ryska straffångar som byggde den någon gång på början av 1800 talet.

Sjöwall, Sven L (1916-2005)

Nybrobaserad ingenjör och byggarkitekt som ritade många av Nybros byggnader från 1950- och 1960-talen Nybro. S var under en tid fastighetschef i Nybro stad. MJ

Smålands båtsmanskompani

Kristvalla och Bäckebo socknar tillhörde Smålands båtsmanskompani. I Båtsmän i Södra Möre ingick socknarna Madesjö, Örsjö, Oskar och S:t Sigfrid. Alla båtsmän tillhörde Karlskrona örlogsstation. MJ https://www.diginpast.se/batreg/index.html http://www.hhogman.se/orlogsstationer.htm

Vargfrågan

Den sista vargen i regionen sköts i Bäckebo socken 1868. På minnesstenen finns texten: ” 1) Minnessten, 2,1 m h. 0,45 m br och 0,21 m tj. På den mot SSVvända sidan är en järnplatta med texten ” Här på Näversjö ägorföll sista vargen i Kalmar län 10 mars 1868skjuten av brödernaPersson från Bråna. Karl… read more »

Sidebar