Uncategorized

Night flight

Night flight var ett disco och nöjesställe i centrala Nybro som öppnade 1980. http://www.nybroextra.com/2017/05/24/torbjorn-blomqvist-att-vara-redig-pa-nybroitiskt-satt-har-gett-mina-foretag-framgangar/ http://www.ostrasmaland.se/nybro/21-2012-nar-nybro-hade-sveriges-haftigaste-nattklubb/

Nybro kommunvapen

https://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:Nybro_kommunvapen_-_Riksarkivet_Sverige.png

Nybro kristall- och spegelfabrik

Företaget grundades 1913 och var beläget i kvarteret Brunnen. År 1927 flyttade verksamheten till Fröseke (Kronofors) i Kronoberg län. https://wighsnews.se/wordpress/?p=13832

Nybrofilmerna

Nybrofilmerna är två hembygdsfilmer inspelade dels 1942 av Gösta Streijffert, dels 1957 av Lars Andersson. Filmerna skildrar den unga staden Nybro i mitten av 1900-talet. Filmerna finns att låna på Nybro bibliotek.

Nybros stadsdelar

https://nybro.se/wp-content/uploads/2014/11/Nybro-stadsdelar-kulturutredning.pdf

Rivöl

När all potatisen var upplockad, var det vanligt att storbönderna hade ett s k rivöl. Man tog undan de största potatisarna som skulle handrivas och för detta arbete samlades bygdens ungdom, som tävlade om att riva i kapp och detta var ett stort nöje. De rivna potatisen slogs ner i en silduk (såll) och det… read more »

Rödsot

https://sv.wikipedia.org/wiki/Dysenteri En uppsats skriven på Lunds universitet behandlar rödsoten i Madesjö 1858: http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=3411297&fileOId=3411321

Ryssmuren i Flerohopp

Ut med vägen till Kulla och Smedjevik löper en anselig stenmur som tidigare var körväg. Vägen användes till att transportera sjömalm. Namnet ryssmuren kommer enlig sägnen från att det var ryska straffångar som byggde den någon gång på början av 1800 talet.

Sjöwall, Sven L (1916-2005)

Nybrobaserad ingenjör och byggarkitekt som ritade många av Nybros byggnader från 1950- och 1960-talen Nybro. S var under en tid fastighetschef i Nybro stad. MJ

Smålands båtsmanskompani

Kristvalla och Bäckebo socknar tillhörde Smålands båtsmanskompani. I Båtsmän i Södra Möre ingick socknarna Madesjö, Örsjö, Oskar och S:t Sigfrid. Alla båtsmän tillhörde Karlskrona örlogsstation. MJ https://www.diginpast.se/batreg/index.html http://www.hhogman.se/orlogsstationer.htm

Vargfrågan

Den sista vargen i regionen sköts i Bäckebo socken 1868. På minnesstenen finns texten: ” 1) Minnessten, 2,1 m h. 0,45 m br och 0,21 m tj. På den mot SSVvända sidan är en järnplatta med texten ” Här på Näversjö ägorföll sista vargen i Kalmar län 10 mars 1868skjuten av brödernaPersson från Bråna. Karl… read more »

Sidebar