Uncategorized

Ambulanssjukvård

Lästips: Gert Franzén: Nybro-ambulansens historia: 1920-1984. Gert Franzén och Erik Wångmar: Nybro-ambulansens historia 1920-1944 i Hembygdskrönika 2015 s 74-82.

Båtsmän i Södra Möre

Båtsmännen tillhörde flottan och Karlskrona örlogsstation. https://www.diginpast.se/batreg/index.html

Fornminnen

Fornminnen är sökbara i Fornsök, se länken nedan.                                                                                                  … read more »

GPL Hilda

Under Kalla kriget aktualiserades frågan om s k gemensamma stabsplatser (GPL) i landet. I Kalmar län utpekades området kring Gårdsryd i S:t Sigfrids socken. Det alternativet blev för dyrt, och 1963 bestämdes att den lilla byn Gräne några kilometer från Gårdsryd skulle vara centrum för GPL. Härifrån skulle krigsinsatsen ledas med centrum i den gamla… read more »

Gråstensmon

https://kartor.eniro.se/m/mR8DB http://maleras.nu/turism/vandringsled/

Grönsippa

I naturreservatet i Fjälebo växer en ovanlig ”vitsippa”, grönsippan, Anemone nernorosa forma bracteata. Till skillnad från vitsippans vita kronblad har grönsippan djupt flikade gröna blad. Grönsippan sågs här första gången 1922, och har sedan årligen blommat på samma plats med något enstaka exemplar till som mest ett 40-tal.  

Hyttsill

https://sv.wikipedia.org/wiki/Hyttsill

Järngänget i Orrefors

En föreningsliknande arbetsgemenskap kring kulturmiljöerna i framförallt Orrefors. J har bland annat ställt iordning Hammarsmedjan från Orrefors järnbruk. FB @jerngänget https://hammarsmedjaniorrefors.wordpress.com/

Lillaverkemeteoriten

Lillaverkemeteoriten är en stenmeteorit som slog ner den 11 maj 1930. Händelsen utgör ett av de få observerade meteoritnedslagen i Sverige. https://sv.wikipedia.org/wiki/Lillaverkemeteoriten http://www.barometern.se/nybro/broderna-lindfors-soker-sina-rotter-i-nybro/

Sidebar