Uncategorized

Fagerbron

Bro över Bolanders bäck mellan Nybron och Svartgöl. (Källa Madesjökrönikan 2021 sid 21)

Grattes

Grattes i Nybro är en stor klädbutik i Nybro som startade redan 1936. Det var Torsten och Kerstin Gratte som tog över Åbyholms spinneri. Nu drivs Grattes av tredje generationen och butiken på 500m2 ligger centralt vid torget. https://www.grattes.se/

Gråstensmon

https://kartor.eniro.se/m/mR8DB http://maleras.nu/turism/vandringsled/

Robotsystemet blodhunden

Sverige köpte under kalla kriget luftvärnsrobotar från Storbritannien som kallades Bloodhound. En robotdivision sattes upp på F 12, flygflottiljen i Kalmar. Under åren 1966-1974 när divisionen var verksam var en krigsgrupperingsplats belägen i byn Otteskruv. Markinstallationer för robotarna finns kvar på platsen. MJ Lästips Samuel Palmblad: Blodhunden i Dolda rum, årsbok för Kalmar läns museum… read more »

Pestkyrkogårdar

Böldpesten 1710-11 skördade ca 100.000 människskoliv i vårt land, särskilt istäderna. Stora folksamlingar förbjöds (känns det igen?). Man avskilde särskildabegravningsplatser för pestens offer. På flera platser i vårt pastorat finnssådana; Kärraboda i Hälleberga, Kristvalla, Buttetorp i Örsjö, Besagöl i Oskar.I Madesjö dog ca 250 personer. De fick med största sannolikhet sin sista vilapå Göstorps marker… read more »

Sjöwall, Sven L (1916-2005)

Nybrobaserad ingenjör och byggarkitekt som ritade många av Nybros byggnader från 1950- och 1960-talen Nybro. S var under en tid fastighetschef i Nybro stad. MJ

Rödsot

https://sv.wikipedia.org/wiki/Dysenteri En uppsats skriven på Lunds universitet behandlar rödsoten i Madesjö 1858: http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=3411297&fileOId=3411321

Hyttsill

https://sv.wikipedia.org/wiki/Hyttsill

Båtsmän i Södra Möre

Båtsmännen tillhörde flottan och Karlskrona örlogsstation. https://www.diginpast.se/batreg/index.html

Smålands båtsmanskompani

Kristvalla och Bäckebo socknar tillhörde Smålands båtsmanskompani. I Båtsmän i Södra Möre ingick socknarna Madesjö, Örsjö, Oskar och S:t Sigfrid. Alla båtsmän tillhörde Karlskrona örlogsstation. MJ https://www.diginpast.se/batreg/index.html http://www.hhogman.se/orlogsstationer.htm

Järngänget i Orrefors

En föreningsliknande arbetsgemenskap kring kulturmiljöerna i framförallt Orrefors. J har bland annat ställt iordning Hammarsmedjan från Orrefors järnbruk. FB @jerngänget https://hammarsmedjaniorrefors.wordpress.com/

Ryssmuren i Flerohopp

Ut med vägen till Kulla och Smedjevik löper en anselig stenmur som tidigare var körväg. Vägen användes till att transportera sjömalm. Namnet ryssmuren kommer enlig sägnen från att det var ryska straffångar som byggde den någon gång på början av 1800 talet.

Sidebar