Stadsdelar

Östermalm

Östermalm är en stadsdel i Nybro stad. Storgatan löper i sydöstlig riktning genom Ö. I norr begränsas Ö. av järnvägen. Stadsdelen ligger på de inköpta gårdarna Göljemålas och Qvarnasläts marker. Bebyggelsen tog fart i slutet av 1800-talet då Nybro kurortsanstalt grundades strax intill Linneasjön. Där nuvarande Preemmacken idag är belägen övertog Nybro köping en skola… read more »

Paradiset

Stadsdel i centrala Nybro. Göljemåla gård var beläget i nuvarande P. I ett rum i mangårsbyggnaden fanns en målning med bibliskt motiv; denna paradismålning där Eva ger äpplet till Adam har givit namn till stadsdelen. På marken till Göljemåla gård, som inköpts av de lokala myndigheterna, byggdes Nybro upp. I 1912 års stadsplan reglerades marken… read more »

Pukeberg

https://nybro.se/wp-content/uploads/2014/11/Nybro-stadsdelar-kulturutredning.pdf

Slaget vid Jutabacken

Enligt traditionen från Kalmarkriget 1611-1613 besegrades en dansk trupp av svenska soldater och uppbådade bönder i en del av nuvarande Nybro stad. Detta ska ha skett i september 1612, och delar av den danska truppen ska ha begravts på platsen. Därav uppstod namnet Jutabacken – efter ordet jute=dansk. MJ Lästips: 1. Danielsson, Peter Sven Håkansson… read more »

Södra Nybro

https://nybro.se/wp-content/uploads/2014/11/Nybro-stadsdelar-kulturutredning.pdf

Stadshusplan

https://nybro.se/miljo-boende/stadsmiljo-parker/pusta-ut-pa-stadshusplan/

Thebacken

Nybro IF höll den första festen i Thebacken söndagen den 26 augusti 1907. Festen gav ett överskott på 249:95 varav 150 kronor avsattes till det som idag är Victoriavallen. Festerna höll på med full fart fram till 1963. Thebacken fick sitt namn av att Nybros societet brukade göra utflykter till det vackra området och så passade… read more »

Sidebar