Stadsdelar

Åkrahäll

Åkrahäll är en stadsdel i östra Nybro. Här finns industrier, offentliga byggnader samt bostäder. https://nybro.se/wp-content/uploads/2014/11/Nybro-stadsdelar-kulturutredning.pdf

Emmatorp

Emmatorp är den södra delen av stadsdelen Kungshall. Namnet kommer troligen från Emma Gustafva Peterson, hustru till trävaruhandlaren Axel Peterson. E indelas i en nordlig och en sydlig del. Södra Emmatorp karakteriseras av villbebyggelse medan norra Emmatorp domineras av punkthus från 1950- och 1960-talen. MJ

Fagerslätten

Fagerslätten eller Fagerslätt var utmarker under Madesjö prästgård. På dessa betesmarker hade en torp- och kåkbebyggelse uppstått vid slutet av 1800-talet. Det expanderade Nybro köping inkorporerade F 1930 för framtida bostadsbebyggelse. F blev i 1938 år stadsplan identiskt med stadsdelens Myrdalens gränser. Lästips: Ericsson & Lamke: Nybros stadsdelar, 2006. MJ

Fredrikslund

Lästips: Ericsson & Lamke: Nybros stadsdelar, 2006. https://nybro.se/wp-content/uploads/2014/11/Nybro-stadsdelar-kulturutredning.pdf

Hanemåla

http://kartor.eniro.se/m/32I1n Stadsdel i ö Nybro centralort. Namnet troligen efter Nils Hane som var anhängare till Nils Dacke och blev halshuggen för denna olydnad mot Gustav Vasa. Byn H är känd sedan medeltiden. H omnämns i en skattelängd 1598. År 1827 skiftades byn i en östlig och västlig gårdsbildning. Nybro stad köpte hemmanet H. 1941 för 151… read more »

Idehult och Rismåla

  https://nybro.se/wp-content/uploads/2014/11/Nybro-stadsdelar-kulturutredning.pdf

Joelskogen

Joel Johansson (1842-?) som var ägare till Qvarnaslät 1864-1890 gav namn till det skogsskifte i centrala Nybro som heter Joelskogen. Området var en del av gården Qvarnaslät. Skogen har tidvis kallats för Linneaparken. MJ

Kungshall

Kungshall är det sammanfattande namnet på en stadsdel i Nybro med delarna södra och norra Emmatorp samt Kungshall. Södra Emmatorp består till största delen av egnahemsbebyggelse medan norra Emmatorp och Kungshall domineras av flerfamiljshus. Dessa huskomplex byggdes under perioden 1963-1977 under det så kallade miljonprogrammets tid. I slutet av maj 2018 brann det övre planet… read more »

Madesjö kyrkby

https://nybro.se/wp-content/uploads/2014/11/Nybro-stadsdelar-kulturutredning.pdf

Madesjö-Idehult

Lästips Ericsson & Lamke: Nybros stadsdelar, 2006. https://nybro.se/wp-content/uploads/2014/11/Nybro-stadsdelar-kulturutredning.pdf

Myrdalen

Myrdalen Folkhemmet förverkligat Mer än något annat bostadsområde i Nybro är Myrdalen en renodlad skrivbordsprodukt, tillika ett förverkligande av folkhemstanken. Som pricken över i:et har stadsdelen dessutom sitt namn efter makarna Myrdal vilka vid 1900-talets mitt hade blivit de självklara försvararna av den enskilda familjens rätt till en människovärdig bostad och av barnens rätt att… read more »

Nybros stadsdelar

https://nybro.se/wp-content/uploads/2014/11/Nybro-stadsdelar-kulturutredning.pdf

Sidebar