Skolor

Göljemåla gård

På Göljemåla gårds historiska ägor är betydande delar av det nuvarande Nybro beläget. G:s sista ägare var M A Bolander och Andreas Olsson. Olsson sålde sin andel 1897 för 20 000 kronor till Nybro köping. Bolanders änka sålde sin andel i början av år 1904 till köpingen för 45 000 kronor.  G ägdes under en stor del av 1800-talet av… read more »

Designhögskolan

Designhögskolan i Pukeberg var en designhögskola som grundades 2002,  som var en filial till Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö, och lades ned ett tiotal år senare. Skolan låg vid Pukebergs glasbruk i Nybro.

Sidebar