Skolor

Åkrahällskolan

Om bygget av Åkrahäll, Nybros gymnasieskola Bygget av Åkrahällskolan för mer än fyrtio år sedan är ett av de största byggprojekten i kommunens historia. Efter en långvarig kamp för att få ett gymnasium till Nybro, gav regeringen 1958 Nybro rätt att inrätta ett gymnasium. Tidigare var Nybros ungdomar tvungna att åka till Kalmar om de… read more »

Designhögskolan

Designhögskolan i Pukeberg var en designhögskola som grundades 2002,  som var en filial till Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö, och lades ned ett tiotal år senare. Skolan låg vid Pukebergs glasbruk i Nybro.

Florhults skola

Florhults skola hade verksamhet från slutet av 1800-talet framtill 1941. Lästips: Arthur Jonsson: Minnen från Florhults skola i Madesjökrönikan 2001.

Göljemåla gård

På Göljemåla gårds historiska ägor är betydande delar av det nuvarande Nybro beläget. G:s sista ägare var M A Bolander och Andreas Olsson. Olsson sålde sin andel 1897 för 20 000 kronor till Nybro köping. Bolanders änka sålde sin andel i början av år 1904 till köpingen för 45 000 kronor.  G ägdes under en stor del av 1800-talet av… read more »

Lindås skola

Lindås skola fanns mellan 1881 och 1968. Lästips: Rudolf Petersson Lindås skola i Madesjökrönikan 2002.

Madesjöskolan

Lästips: Madesjöskolan i Nybro förr i tiden pärm 2. https://madesjoskolan.nybro.se/

Norrbygdens skola

Skolan byggdes 1947 under Madesjö kommuns styrelsetid och ersatte två små skolor i Sigislaryd och Flygsfors. Lästips: Madesjö sockens historia I sid 614 f.

Sidebar