Präster

Areskog, Carl (1867-1941)

Utdrag ur boken ”MITT OSKAR” av Carl Areskog med förord av Nils-Holger Areskog Förord Kyrkoherde Carl Areskog (1867 – 1941) var komminister i Oskar i ett kvarts sekel (1901-26). Han var stadspojken från Kalmar som blev den siste lantbrukaren på prästbostället 1901-1912. Han införde i socknen sådana tekniska moderniteter som hästräfsa, radsånings- och slåttermaskin, ofta… read more »

Bechstadius, Carl (1690-1739)

Levnadstid: 8 januari 1690 – 20 november 1739 Ämbetstid: 1739 Utsedd till kyrkoherde i Madesjö. Carl Bechstadius utsågs till Nils Sandbergs efterföljare vid dennes död, men avled själv innan han hann tillsättas på posten. Dessförinnan hade Carl Bechstadius tjänstgjort som amiralitetspastor i Det Stora Nordiska krigets slutskede. Referenser Olsson, Bror, Kalmar stifts herdaminne: det gamla kalmarstiftets klerus… read more »

Berggren, Johan Gabriel (1743 – 1830)

Levnadstid: 5 januari 1743 – 3 augusti 1830 Ämbetstid: 1 maj 1794 – 3 augusti 1830 Kyrkoherde i Madesjö. Johan Gabriel Berggren föddes i Kalmar som son till hattmakaren Jonas Berggren och hustrun Anna Elisabeth Lorensdotter Gudmunsson. Efter studierna i Uppsala blev han utsedd till bataljonspredikant i Kalmar regemente år 1769. Den 19 augusti 1792 valdes Johan… read more »

Braun Brodderi, Nicolaus (1617 – 1693)

Levnadstid: 29 april 1617 – dog 18 maj 1693 Ämbetstid: 6 juni 1676 – 18 maj 1693 Kyrkoherde i Madesjö. Nicolaus Brodderi Braun (andra stavningar såsom Brun och Bruun förekommer) föddes i Fagerhult i en relativt enkel bakgrund. År 1630 rekommenderades Brodderi, av kyrkoherden i Fagerhult, Petrus Simonis, att påbörja studier i Kalmar. Brodderi fortsatte sina studier i Königsberg,… read more »

Braun, Nicolaus (1658 – 1729)

Levnadstid: 1 augusti 1658 – 10 september 1729 Ämbetstid: 1693 – 1711 Kyrkoherde I Madesjö och sedermera biskop i Kalmar stift. Son till företrädaren Nicolaus Brodderi Braun och dennes hustru Christina Larsdotter Walleria. Nicolaus Braun föddes i Fagerhult. År 1670 började han skolan i Kalmar, och han började studera i Uppsala 1676. Efter att ha avlagt magisterexamen år 1685 begav… read more »

Frigelius, Petrus (1708 – 1791)

Levnadstid: 28 januari 1708 – 26 september 1791 Ämbetstid: 1756 – 1791 Kyrkoherde i Madesjö. Petrus Frigelius föddes i Åby som son till lantmätaren Samuel Frigelius. Efter studierna i Uppsala blev Petrus Frigelius lektor i Kalmar år 1742. Petrus Frigelius har blivit mycket ihågkommen och uppskattad för de resor han gjorde runtom Kalmar stift under 1740- och… read more »

Fröler, Lennart (1915-2003)

Lennart Fröler var präst bosatt i Riddaretorps prästgård. Fröler var med och grundade Madesjö hembygdsförening och blev dess första ordförande. F är far till skådespelaren Samuel Fröler. MJ

Madeland, Olle f. 1931

  Olle Madeland är präst i Växjö stift. Han har skrivit en licentiatavhandling om Sellergren, Petter Lorentz Sellergren och omfattningen av hans själavård (otr lic-avh, Teol insttt, UU, 1970), och i Svenskt Biografiskt Lexikon har han skrivit om Sellergren. Under 2014 har M sammanfattat sina kunskaper om Sellergren i boken Peter Lorenz Sellergren: en småländsk väckelsepräst…. read more »

Näsman, Petrus (1686 – 1755)

Levnadstid: 1686 – 20 februari 1755 Ämbetstid: 1 maj 1741 – 20 februari 1755 Kyrkoherde i Madesjö. Petrus Näsman (stavas ibland Naesman) föddes i Dalarna. Det bör tilläggas att vid denna tid tillhörde det ovanligheterna att en person blev kyrkoherde i en socken där man inte var född. Efter studierna i Uppsala blev Näsman bataljonspredikant i Västmanlands… read more »

Riddaretorp

http://kartor.eniro.se/m/nXNP1 Riddaretorps prästgård strax söder om Madesjö kyrka. https://banvakt.se/emmaboda-nybro-kalmar/306-riddaretorp/

Sidebar