Präster

Areskog, Carl (1867-1941)

Utdrag ur boken ”MITT OSKAR” av Carl Areskog med förord av Nils-Holger Areskog Förord Kyrkoherde Carl Areskog (1867 – 1941) var komminister i Oskar i ett kvarts sekel (1901-26). Han var stadspojken från Kalmar som blev den siste lantbrukaren på prästbostället 1901-1912. Han införde i socknen sådana tekniska moderniteter som hästräfsa, radsånings- och slåttermaskin, ofta… read more »

Bechstadius, Carl (1690-1739)

Levnadstid: 8 januari 1690 – 20 november 1739 Ämbetstid: 1739 Utsedd till kyrkoherde i Madesjö. Carl Bechstadius utsågs till Nils Sandbergs efterföljare vid dennes död, men avled själv innan han hann tillsättas på posten. Dessförinnan hade Carl Bechstadius tjänstgjort som amiralitetspastor i Det Stora Nordiska krigets slutskede. Referenser Olsson, Bror, Kalmar stifts herdaminne: det gamla kalmarstiftets klerus… read more »

Berggren, Johan Gabriel (1743 – 1830)

Levnadstid: 5 januari 1743 – 3 augusti 1830 Ämbetstid: 1 maj 1794 – 3 augusti 1830 Kyrkoherde i Madesjö. Johan Gabriel Berggren föddes i Kalmar som son till hattmakaren Jonas Berggren och hustrun Anna Elisabeth Lorensdotter Gudmunsson. Efter studierna i Uppsala blev han utsedd till bataljonspredikant i Kalmar regemente år 1769. Den 19 augusti 1792 valdes Johan… read more »

Braun Brodderi, Nicolaus (1617 – 1693)

Levnadstid: 29 april 1617 – dog 18 maj 1693 Ämbetstid: 6 juni 1676 – 18 maj 1693 Kyrkoherde i Madesjö. Nicolaus Brodderi Braun (andra stavningar såsom Brun och Bruun förekommer) föddes i Fagerhult i en relativt enkel bakgrund. År 1630 rekommenderades Brodderi, av kyrkoherden i Fagerhult, Petrus Simonis, att påbörja studier i Kalmar. Brodderi fortsatte sina studier i Königsberg,… read more »

Braun, Nicolaus (1658 – 1729)

Levnadstid: 1 augusti 1658 – 10 september 1729 Ämbetstid: 1693 – 1711 Kyrkoherde I Madesjö och sedermera biskop i Kalmar stift. Son till företrädaren Nicolaus Brodderi Braun och dennes hustru Christina Larsdotter Walleria. Nicolaus Braun föddes i Fagerhult. År 1670 började han skolan i Kalmar, och han började studera i Uppsala 1676. Efter att ha avlagt magisterexamen år 1685 begav… read more »

Frigelius, Petrus (1708 – 1791)

Levnadstid: 28 januari 1708 – 26 september 1791 Ämbetstid: 1756 – 1791 Kyrkoherde i Madesjö. Petrus Frigelius föddes i Åby som son till lantmätaren Samuel Frigelius. Efter studierna i Uppsala blev Petrus Frigelius lektor i Kalmar år 1742. Petrus Frigelius har blivit mycket ihågkommen och uppskattad för de resor han gjorde runtom Kalmar stift under 1740- och… read more »

Fröler, Lennart (1915-2003)

Lennart Fröler var präst bosatt i Riddaretorps prästgård. Fröler var med och grundade Madesjö hembygdsförening och blev dess första ordförande. F är far till skådespelaren Samuel Fröler. MJ

Madeland, Olle f. 1931

  Olle Madeland är präst i Växjö stift. Han har skrivit en licentiatavhandling om Sellergren, Petter Lorentz Sellergren och omfattningen av hans själavård (otr lic-avh, Teol insttt, UU, 1970), och i Svenskt Biografiskt Lexikon har han skrivit om Sellergren. Under 2014 har M sammanfattat sina kunskaper om Sellergren i boken Peter Lorenz Sellergren: en småländsk väckelsepräst…. read more »

Näsman, Petrus (1686 – 1755)

Levnadstid: 1686 – 20 februari 1755 Ämbetstid: 1 maj 1741 – 20 februari 1755 Kyrkoherde i Madesjö. Petrus Näsman (stavas ibland Naesman) föddes i Dalarna. Det bör tilläggas att vid denna tid tillhörde det ovanligheterna att en person blev kyrkoherde i en socken där man inte var född. Efter studierna i Uppsala blev Näsman bataljonspredikant i Västmanlands… read more »

Riddaretorp

http://kartor.eniro.se/m/nXNP1                       Riddaretorps prästgård strax söder om Madesjö kyrka. Madesjö sockens komministerboställe med flera äldre byggnader med höga äkthetsvärden, bland annat en tiondebod. Mangårdsbyggnaden uppförd 1836 enligt ägaren. Bildar en liten gårdsmiljö som både utifrån sin historia och sitt nuvarande skick äger ett mycket högt… read more »

Sandberg, Anders (1797-1876)

http://sv.wikipedia.org/wiki/Anders_Sandberg_(pr%C3%A4st) S tillhörde prästeståndet vid de sista ståndsriksdagarna 1840-1866. Sandbergs privata bibel finns bevarad i Nybro biblioteks arkivlokal. Doktor Sandbergs gata planerades och byggdes på 1940-talet när staden Nybro började att expandera efter WW2. Lästips: 1. Kyrkoherden i Madesjö 1832-1876, Teol. D:R Anders Sandberg i Nybro köpings historia 1824-1924, 1924, sid 103-113. 2. Bror Olsson… read more »

Sidebar