Politiska partier

Centerpartiet

Centerpartiet i Nybro har nio stycken lokalavdelningar. http://www.centerpartiet.se/Lokal/Nybro/

Folkpartiet

http://www.folkpartiet.se/Folkpartiet-nara-dig/Kalmar-lan/Kommuner/nybro/ == Nybro och Madesjö Frisinnade Valmansförening == Föregångaren till Folkpartiet i Nybro, Nybro och Madesjö Frisinnade Valmansförening, bildades 1910: “Protokoll fört vid sammanträde i Nybro den 16 jan 1910. §1. Efter föredrag af Öfverläraren E. Göransson fr. Kalmar, beslöts bilda en frisinnad valmansförening i Nybro. Det anmäldes genast 36 personer till medlemmar. §2. Besöts… read more »

Socialdemokraterna

http://www.socialdemokraternanybro.se/ Lästips: Svensson: Socialdemokraterna 75 år: Nybro arbetarekommun 1906-1981.

Sidebar