Politiker

Andersson, Gösta f. 1935

f. 1935 Riksdagsledamot 1971-1988. Andersson representerade centerpartiet och kom in i parlamentet under partiets uppgång under 1970-talet. Han var ordförande i centerns ungdomsförbund CUF 1966-1969 och har innehaft flera förtroendeuppdrag på regional och lokal nivå. MJ   https://www.barometern.se/nybro/politiskt-yrkesliv-uppmarksammas-i-jubileumsbok/

Andersson, Wilhelm (1865-1961)

Lantbrukare i Resebo, ordförande i Madesjö-Örsjö sparbank 1904-1942. Ledamot av andra kammaren 1909-1911 samt 1914-1916 för Allmänna valmansförbundet. MJ

Birger Abelsson (1890-1965)

Abelsson var utbildad glasslipare, född i Kosta. I Nybro var A en ledande facklig och politisk förtroendeman för socialdemokraterna. A var under en period ordförande i Drätselkammaren och han var NBAB:s förste direktör vid bostadsbolagets bildande 1944. MJ

Bladh, Carl Johan (1839-1896)

Handlare och lantbrukare i Örsjö samt ledamot av andra kammaren 1888-1895 för lantmannapartiet. Bladh var ordförande under en period i Madesjö-Örsjö kommunfullmäktige. MJ

Callenberg, Ernst (1886-1969)

Callenberg var en framträdande lokalpolitiker i Nybro stad under första hälften av 1900-talet. C var liberal och representerade Folkpartiet. C var också under 50 år – 1917 – 1967 -sekreterare i fullmäktigeförsamlingen i Nybro köping (från 1932 Nybro stad) samt ledamot i flera kommunala och ideela föreningars organ. Hans civila yrke var folkskollärarens. Han var en av… read more »

Carlsson, Carl (1845-1910)

Ledamot av andra kammaren 1897-1908 för lantmannapartiet. Hemmansägare på Norra Smedstorp nr 1 samt bankman, häradsdomare och nämndeman. MJ

Davidson, Christina f. 1960

Christina Davidsson var 2009 kommunalråd i Nybro kommun för centern. Efter valframgången 2014 är hon åter fr o m 2015 kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande. https://sv.wikipedia.org/wiki/Christina_Davidson

Hasselström Nyvall, Ingrid (1925-2009)

Riksdagsledamot 1985-1991. Hasselström Nyvall representerade folkpartiet och hade flera förtroendeuppdrag på regional och lokal nivå. MJ https://sv.wikipedia.org/wiki/Ingrid_Hasselstr%C3%B6m_Nyvall

Jonsson, Arvid (1886-1960)

Ledamot för andra kammaren 1936-1954 för bondeförbundet, det nuvarande centerpartiet. Hemmansägare i Skedsbygd i Bäckebo församling. Jonsson hade ett flertal förtroendeuppdrag regionalt och lokalt. Jonsson gav ut sina memoarer i skriften Barndomsminnen och andra minnen: en bygdeskildring från sekelsiftet som är en intressant skildring från det gamla Småland. MJ

Jonsson, John W. (1889-1959)

Ledamot av första kammaren 1948-1957 för socialdemokraterna. Jonsson var ledande politiker i Nybro köping och Nybro stad under första hälften av 1900-talet bland annat som kommunalborgmästare. MJ

Lund, Markus f. 1968

Markus Lund var socialdemokratiskt kommunalråd i Nybro kommun 2003-2009. I oktober 2011 tillträdde Lund återigen posten som kommunalråd i Nybro kommun. Han avslutade uppdraget i början av 2014. MJ

Sidebar