Platser

Hästmarknad

Lästips: Hästmarknad i Nybro förr i tiden pärm 3.

Hektors kulor

Lämning av stenhydda nära Örsjöån inom Buttetorp ägor.

Klenemåla kvarn

Kalmar läns skogsallmänningar, nuvarande Landstinget i Kalmar län, upplät till Oskars Hembygdsförening, Alsjöholm den 18 januari 1985 Klenemåla kvarn med omfattande kvarnbyggnad och vattenhjul. GJ

Klockarängen

Klockarängen är den vackra hagen bakom kyrkstallarna i Madesjö; marken ägs av Växjö stift. Föreningen har idellt vårdat platsen i decennier. Här finns en gammal loftbod, hitflyttad  av föreningen från Brånahult. Det är gott om mäktiga gamla ekar på ängen.

Kristvalla Hälsobrunn

Kristvalla Hälsobrunn. En hälsokälla med järnhaltigt vatten – en s k surbrunn – har varit känd redan på 1700-talet, men omnämndes 1811 i en skrivelse till bönderna i trakten angående grusning av vägen mellan nuvarande Kristvallabrunn och Trekanten ”för att den skulle bli bekvämare att färdas på för brunnsgästerna”. År 1859 köptes hälsobrunnen med tillhörande… read more »

Kyrkogårdar

https://www.svenskakyrkan.se/nybro/gravar-och-kyrkogardar

Ljungdahlsparken

https://nybro.se/miljo-boende/stadsmiljo-parker/ljungdahlsparken/

Milleniumparken

Milleniumparken är belägen vid Jutegården i centrala Nybro.

Sidebar