Platser

Klenemåla kvarn

Kalmar läns skogsallmänningar, nuvarande Landstinget i Kalmar län, upplät till Oskars Hembygdsförening, Alsjöholm den 18 januari 1985 Klenemåla kvarn med omfattande kvarnbyggnad och vattenhjul. GJ

Kristvalla Hälsobrunn

Kristvalla Hälsobrunn. En hälsokälla med järnhaltigt vatten – en s k surbrunn – har varit känd redan på 1700-talet, men omnämndes 1811 i en skrivelse till bönderna i trakten angående grusning av vägen mellan nuvarande Kristvallabrunn och Trekanten ”för att den skulle bli bekvämare att färdas på för brunnsgästerna”. År 1859 köptes hälsobrunnen med tillhörande… read more »

Ljungdahlsparken

https://nybro.se/miljo-boende/stadsmiljo-parker/ljungdahlsparken/

Milleniumparken

Milleniumparken är belägen vid Jutegården i centrala Nybro.

Nybro

http://kartor.eniro.se/m/aI6n9        http://sv.wikipedia.org/wiki/Nybro            Från Projekt Runeberg Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 20. Norrsken – Paprocki /  Nybro, köping och (enl. k. br. 25 apr. 1879) e sen kommun i Kalmar län, Södra Möre härad, Madesjö kyrkoförsamling. 1,953 inv. (1912). Taxeringsvärde å fastigheter 1,967,900 kr. (1912). hvaraf 95,000 kr. å jordbruksfastighet. Köpingen, med station å Kalmar-Emmaboda järnväg, är utgångspunkt… read more »

Nybro torg, se Salutorget eller Torget

År 1847 gav Madesjö församling tillstånd till torghandel varje helgfri torsdag i Nybro. Lästips Madesjö sockens historia II, sid 218. Nybro torg i Nybro förr i tiden pärm 3.

Persmåla hage

Persmåla Hage stod färdig för invigning 1933. Det var Madesjö SLU-avdelning som beslutade att bygga festplatsen. Byggfirma var Köhlins. Persmåla Hage blev en välkänd festplats, där många ungdomar har varit och dansat. Det anordnades fester fram till början av 1960-talet. Premiärfesten skulle bli midsommarhelgen 1933, med stora festligheter både midsommarafton och midsommardagen, med dans till… read more »

Sidebar