Personer

Arvidsson, Anders f. 1947

Brottare från Nybro brottningssällskap med ett Nordiskt mästerskap och många SM-medaljer. A spelade också fotboll i Nybro IF i division II. http://klt.nu/med-brottning-i-blodet/

Axelsson, Olaus (1809-1870)

Bonde och ägare till Göljemåla gård i början och mitten av 1800-talet när orten Nybro växte fram. Det var på Göljemåla gårds ägor som den blivande Nybro köping byggdes upp. MJ

Barck, Janne (1852-1932)

(1852-1932) J.B. var den siste garvaren i Barkeström. (Platsen ligger mellan Orranässjön och Hälleberga. Här finns en vandringsled med skyltar som upplyser om platsens historia. Följ en liten vit vägskylt.) Redan 1790 anlade hans förfäder garveriet här. Från början hette platsen ”Gamla masugnen” eller ”Kliftetorp såg”. Namnet Barkeström skapades som varumärke omkring 1820, då en… read more »

Bechstadius, Carl (1690-1739)

Levnadstid: 8 januari 1690 – 20 november 1739 Ämbetstid: 1739 Utsedd till kyrkoherde i Madesjö. Carl Bechstadius utsågs till Nils Sandbergs efterföljare vid dennes död, men avled själv innan han hann tillsättas på posten. Dessförinnan hade Carl Bechstadius tjänstgjort som amiralitetspastor i Det Stora Nordiska krigets slutskede. Referenser Olsson, Bror, Kalmar stifts herdaminne: det gamla kalmarstiftets klerus… read more »

Berggren, Johan Gabriel (1743 – 1830)

Levnadstid: 5 januari 1743 – 3 augusti 1830 Ämbetstid: 1 maj 1794 – 3 augusti 1830 Kyrkoherde i Madesjö. Johan Gabriel Berggren föddes i Kalmar som son till hattmakaren Jonas Berggren och hustrun Anna Elisabeth Lorensdotter Gudmunsson. Efter studierna i Uppsala blev han utsedd till bataljonspredikant i Kalmar regemente år 1769. Den 19 augusti 1792 valdes Johan… read more »

Bergkvist, Gustaf (1875-1955)

Bergkvist var mästare på Orrefors glasbruk till sin pension 1949. Han och hans bror Knut Berqvist arbetade med flera av de klassiska konstnärerna son Edvard Hald, Simon Gate och Vicke Lindstrand. MJ Ytterligare två bilder på Gustaf Bergkvist. Bild 1: Ett oskrivet vykort med Gustafs verkstad, tippar att det är sent 1920-tal. Snett bakom till… read more »

Bladh, Carl Johan (1839-1896)

Handlare och lantbrukare i Örsjö samt ledamot av andra kammaren 1888-1895 för lantmannapartiet. Bladh var ordförande under en period i Madesjö-Örsjö kommunfullmäktige. MJ

Sidebar