Kyrkor

Nybro kyrka

Under 1920-talet påbörjades bygget av en kyrka i Nybro. 1929 var församlingshemsdelen klar. Ett kyrktorn byggdes till och Första advent 1934 invigdes kyrkan av biskop Sam Stadener. Kyrkan är byggd i mörkt tegel. Den är 50 meter lång och 18 meter bred. Tornet är 44 meter högt. Byggmästare var C J Blomqvist. År 1959 utfördes… read more »

Nybro kyrkogård

https://www.kalmarlansmuseum.se/museet/rapporter/nybro-kyrkogard/

Örsjö kapell

  På uppdrag av Växjö stift har Kalmar läns museum inventerat kyrkogårdar/begravningsplatser inom stiftets del av Kalmar län. Läs Magdalena Jonssons rapporter

Örsjö kyrka

Kyrkan är en s k centralkyrka, ritad av E V Langlet, och invigd 1893. Den förstördes i en brand 1974 men återuppbyggdes i samma stil med Jerk Alton som arkitekt. http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96rsj%C3%B6_kyrka,_Sm%C3%A5land

Örsjö kyrkogård

https://www.kalmarlansmuseum.se/museet/rapporter/nybro-kyrkogard/ https://www.kalmarlansmuseum.se/museet/rapporter/orsjo-nya-kyrkogard/

Oskars kyrka

Det område som idag utgör Oskars församling kallades ursprungligen Mortorps “skogsbygd”, eftersom området hörde till de mindre befolkade delarna av Mortorps socken. Under 1700-talets första hälft, sannolikt på 1730-talet, byggdes här ett kapell benämnt Mortorps capell och under senare delen av samma århundrade börjar dokumenten tala om “kapellförsamlingen”. År 1847 blev församlingen egen kyrksocken med… read more »

Oskars Kyrkogård

Magdalena Jonsson har skrivit rapporten “Oskars kyrkogård Oskars socken, Växjö stift, Kalmar län Kulturhistorisk inventering av kyrkogårdar/ begravningsplatser i Växjö stift 2005”

S:t Sigfrids kyrka

Enligt legenden anlade den Helige Sigfrid ett litet träkapell och en begravningsplats vid Kumlamad på 1000-talet. Det har byggts om minst 2 gånger. I början av 1700-talet var det i så dåligt skick att man fick gå in på egen risk, på grund av rasrisken. Det togs upp rikskollekt för att bygga om det, ombyggnaden… read more »

Skogsvilan

https://www.svenskakyrkan.se/nybro/skogsvilan

Sydöstra Smålands Lutherska Församling

“§1. SSLF:s syfte är att verka för den tro som en gång för alla är meddelad åt de heliga, och enligt den Lutherska Kyrkans bekännelseskrifter främja studiet av Guds Ord och bedriva verksamhet med den förutsättningen att Bibeln verkligen är Guds Ord och icke människoord och därigenom tjäna till andlig väckelse, uppbyggelse och stärkande av… read more »

Sidebar