Kyrkor

Oskars Kyrkogård

Magdalena Jonsson har skrivit rapporten “Oskars kyrkogård Oskars socken, Växjö stift, Kalmar län Kulturhistorisk inventering av kyrkogårdar/ begravningsplatser i Växjö stift 2005”

S:t Sigfrids kyrka

Enligt legenden anlade den Helige Sigfrid ett litet träkapell och en begravningsplats vid Kumlamad på 1000-talet. Det har byggts om minst 2 gånger. I början av 1700-talet var det i så dåligt skick att man fick gå in på egen risk, på grund av rasrisken. Det togs upp rikskollekt för att bygga om det, ombyggnaden… read more »

Skogsvilan

https://www.svenskakyrkan.se/nybro/skogsvilan

Sydöstra Smålands Lutherska Församling

“§1. SSLF:s syfte är att verka för den tro som en gång för alla är meddelad åt de heliga, och enligt den Lutherska Kyrkans bekännelseskrifter främja studiet av Guds Ord och bedriva verksamhet med den förutsättningen att Bibeln verkligen är Guds Ord och icke människoord och därigenom tjäna till andlig väckelse, uppbyggelse och stärkande av… read more »

Sidebar