Kyrkor

Bäckebo kyrka

https://sv.wikipedia.org/wiki/B%C3%A4ckebo_kyrka HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 – Efter beslut 15 maj 1834 om nybyggnad uppfördes Bäckebo kyrka 1842-44 av J D Berglund som ersättning för ett träkapell från 1685. Approberad ritning följdes ej. Församlingen föredrog en mer sedvanlig kyrka. Kyrkan invigdes den 1 augusti 1847 av kontraktsprost Aron von Sydow. PLAN OCH MATERIAL – Rektangulärt långhus… read more »

Ekhyddan

Ekhyddan var Nybro Missionsförsamlings sommarhem, byggt 1938 och rivet 1993. https://kartor.eniro.se/?c=56.739651,15.905671&z=15&q=%22ekhyddan%20NYBRO%22;geo

Flemmingelands kapell

Kapellet såldes våren 2020 av kyrkan och avkristnades. http://sv.wikipedia.org/wiki/Flemmingelands_kapell http://www.barometern.se/nybro/nedrasad-kyrktupp-vacker-starka-kanslor/

Frälsningsarmén

Frälsningsarméns Nybrokår var verksam 1890-1991. Lokalen var under lång tid belägen på Lilla Trädgårdsgatan i centrala Nybro. MJ

Hälleberga kyrka

http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4lleberga_kyrka    http://www.gullaskruv.se/forr/kyrkan.htm Den nuvarande kyrkan uppfördes 1978 på platsen för en äldre brunnen kyrka. HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 – Uppförd 1819-1820 som ersättning för en medeltida träkyrka. Beslut om nybyggnad hade tagits 1797. För byggnadsarbetena svarade en murmästare Höglander, Älghult och byggmästare Carl Palmgren, Lenhovda. Kyrkan uppfördes efter lokalt upprättade ritningar, som delvis blev omarbetade på… read more »

Nybro kyrka

Under 1920-talet påbörjades bygget av en kyrka i Nybro. 1929 var församlingshemsdelen klar. Ett kyrktorn byggdes till och Första advent 1934 invigdes kyrkan av biskop Sam Stadener. Kyrkan är byggd i mörkt tegel. Den är 50 meter lång och 18 meter bred. Tornet är 44 meter högt. Byggmästare var C J Blomqvist. År 1959 utfördes… read more »

Örsjö kapell

  På uppdrag av Växjö stift har Kalmar läns museum inventerat kyrkogårdar/begravningsplatser inom stiftets del av Kalmar län. Läs Magdalena Jonssons rapporter

Örsjö kyrka

Kyrkan är en s k centralkyrka, ritad av E V Langlet, och invigd 1893. Den förstördes i en brand 1974 men återuppbyggdes i samma stil med Jerk Alton som arkitekt. http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96rsj%C3%B6_kyrka,_Sm%C3%A5land

Oskars kyrka

Det område som idag utgör Oskars församling kallades ursprungligen Mortorps “skogsbygd”, eftersom området hörde till de mindre befolkade delarna av Mortorps socken. Under 1700-talets första hälft, sannolikt på 1730-talet, byggdes här ett kapell benämnt Mortorps capell och under senare delen av samma århundrade börjar dokumenten tala om “kapellförsamlingen”. År 1847 blev församlingen egen kyrksocken med… read more »

Sidebar