Kyrkor

Bäckebo kyrka

https://sv.wikipedia.org/wiki/B%C3%A4ckebo_kyrka HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 – Efter beslut 15 maj 1834 om nybyggnad uppfördes Bäckebo kyrka 1842-44 av J D Berglund som ersättning för ett träkapell från 1685. Approberad ritning följdes ej. Församlingen föredrog en mer sedvanlig kyrka. Kyrkan invigdes den 1 augusti 1847 av kontraktsprost Aron von Sydow. PLAN OCH MATERIAL – Rektangulärt långhus… read more »

Ekhyddan

Ekhyddan var Nybro Missionsförsamlings sommarhem, byggt 1938 och rivet 1993. https://kartor.eniro.se/?c=56.739651,15.905671&z=15&q=%22ekhyddan%20NYBRO%22;geo

Flemmingelands kapell

Kapellet såldes våren 2020 av kyrkan och avkristnades. http://sv.wikipedia.org/wiki/Flemmingelands_kapell http://www.barometern.se/nybro/nedrasad-kyrktupp-vacker-starka-kanslor/

Frälsningsarmén

Frälsningsarméns Nybrokår var verksam 1890-1991. Lokalen var under lång tid belägen på Lilla Trädgårdsgatan i centrala Nybro. MJ

Hälleberga kyrka

http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4lleberga_kyrka    http://www.gullaskruv.se/forr/kyrkan.htm Den nuvarande kyrkan uppfördes 1978 på platsen för en äldre brunnen kyrka. HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 – Uppförd 1819-1820 som ersättning för en medeltida träkyrka. Beslut om nybyggnad hade tagits 1797. För byggnadsarbetena svarade en murmästare Höglander, Älghult och byggmästare Carl Palmgren, Lenhovda. Kyrkan uppfördes efter lokalt upprättade ritningar, som delvis blev omarbetade på… read more »

Sidebar