Kommuner

Nybro kommun

https://nybro.se/ http://sv.wikipedia.org/wiki/Nybro_kommun Se Översiktsplan http://www.nybro.se/templates/Page____1702.aspx

Nybro köping

“Lägenheten Nybro” fick köpingsrättigheter 3 februari 1865. Då fanns 297 invånare i det unga samhället. I boken Nybro köpings historia 1824-1924 utgiven av J. Gottfr. Nilsson 1924 berättas köpingens historia efter en inledande historisk översikt och en sammanfattning av Madesjö kyrka och prästgårdar i äldre tider. Köpingens historia börjar med berättelsen om Henrik (Hindric) som… read more »

Nybro stad

https://sv.wikipedia.org/wiki/Nybro_stad Nybro köping fick stadsrättigheter från år 1932.

Örsjö socken

https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96rsj%C3%B6_socken,_Sm%C3%A5land

S:t Sigfrids socken

S:t Sigfrids socken är beläget i sydöstra delen av Nybro kommun. Bygden befolkades tidigt. Flera stenyxor har hittats. I Gårdsryd har funnits en domarring (förstörd när kommunen grävde vattenledning) i där finns även väl bevarade rösen från järnåldern, minst 1500 år gamla. Enligt legenden anlade den Helige Sigfrid vid Kumlamad ett litet träkapell och en… read more »

Sidebar