Järnvägar

Industrispår

Inom Nybro tätort finns två järnvägsspår för godstransporter: Orreforsbanans industrispår och Fredriklunds industrispår. Orreforsbanans industrispår översikt – PDF-fil (2 MB) Fredrikslunds industrispår – PDF-fil (123 kB)

Målerås-Kosta-Lessebo järnväg

 Sträckan mellan Kosta-Lessebo var en decauvillebana. https://sv.wikipedia.org/wiki/Kosta%E2%80%93Lessebo_J%C3%A4rnv%C3%A4g https://sv.wikipedia.org/wiki/Decauvillej%C3%A4rnv%C3%A4g

Nybro-Sävsjöströms järnväg

http://sv.wikipedia.org/wiki/Nybro_%E2%80%93_S%C3%A4vsj%C3%B6str%C3%B6ms_J%C3%A4rnv%C3%A4g http://maleras.nu/samhaellet/jaernvaegen/ Från Projekt Runeberg: Nordisk familjebok 1914 Nybro-Säfsjöströms järnväg, som öppnades för trafik 21 okt. 1876, egdes och trafikerades urspr, af Nybro-Säfsjöströms järnvägsaktiebolag, öfvergick därefter i Nybro-Säfsjöströms nya järnvägsaktiebolags ego och inköptes enligt beslut 19 febr. 1909 af Kalmar nya järnvägsaktiebolag, som sedan dess trafikerar densamma tills, med bolagets andra linje mellan Kalmar och… read more »

Tjuvåsen

https://banvakt.se/monsteras-sandbackshult-skoghult-fagerhult/tjuvasen-hp/

Sidebar