Institutioner

Lortkrogen

Nybro växte fram som ett slags rastplats för resande på vägen mellan Växjö och Kalmar. Där denna väg korsade en bäck (Bolanders bäck) byggdes en ny bro vid mitten av 1700-talet, den så kallade Lortbron. Kort därefter tillkom en krog, Lortkrogen. (Wikipedia om Nybro) Catarina Johansdotter född 1779 i Spaksmåla Madesjö, vigd 1802 i Madesjö, Catarina dog i… read more »

Mentalsjukhus

I södra Nybro etablerades ett mentalsjukhus 1930 strax intill ålderdomshemmet Gammelgården som byggdes samtidigt. Vårdverksamheten upphörde 1963. Under 2000-talet har byggnaden varit asylboende och vandrarhem. https://www.barometern.se/nybro/patienterna-fick-ga-runt-i-en-labyrint-pa-baksidan/Gammelgården

Nybro bibliotek

https://bibliotek.nybro.se/web/arena Biblioteken i Nybro kommun har gamla rötter. Den svenska bibliotekshistorien före 1900-talet är sockenbibliotekens och de begynnande folkrörelsernas studiebibliotek. Dessa bibliotek inom arbetar- och nykterhetsrörelserna fick flera avläggare inom den nuvarande Nybro kommun. I Nybro biblioteks samlingar finns exemplar från nykterhetslogernas bibliotek liksom det stora ABF-biblioteket i Nybro köping och stad. Dessa bibliotek överlämnades… read more »

Nybro brunn- och badanstalt

Lästips: Gunnel Holmér: Nybro brunn och badanstalt 1883-1949, 1980.; Johan Thelin: När man drack brunn i Nybro, 2020.  

Nybro marknad

Enligt Madesjö sockens historia del I sid 503 f ordnades marknad på torsdagar i Nybro sedan 1847. Den ersatte delvis Gårdsryds marknad, som upphörde 1866, inom Mortorps kommun med gamla anor som hade fått stora problen med fylleri, slagsmål och allmän oordning. Lästips: Nybro marknad i Nybro förr i tiden pärm 3.  

Södra Möre domsaga

Södra Möre domsaga,under Göta hovrätt, omfattar Södra Möre hd och staden Nybro i Kalmar län. Den utgör ett tingslag med tingsställen i Vassmolösa (Ljungby sn) och Nybro samt kansli i Kalmar;40.831 inv.(1952). Klipp från Svensk uppslagsbok 1955. ”Det sista tingshuset i Vassmolösa uppfördes 1862. Det låg mittemot det tidigare tingshuset från 1750-talet. Ända sedan 1860-talet… read more »

Sidebar