Institutioner

Mentalsjukhus

I södra Nybro etablerades ett mentalsjukhus 1930 strax intill ålderdomshemmet Gammelgården som byggdes samtidigt. Vårdverksamheten upphörde 1963. Under 2000-talet har byggnaden varit asylboende och vandrarhem. https://www.barometern.se/nybro/patienterna-fick-ga-runt-i-en-labyrint-pa-baksidan/Gammelgården

Nybro bibliotek

https://bibliotek.nybro.se/web/arena Biblioteken i Nybro kommun har gamla rötter. Den svenska bibliotekshistorien före 1900-talet är sockenbibliotekens och de begynnande folkrörelsernas studiebibliotek. Dessa bibliotek inom arbetar- och nykterhetsrörelserna fick flera avläggare inom den nuvarande Nybro kommun. I Nybro biblioteks samlingar finns exemplar från nykterhetslogernas bibliotek liksom det stora ABF-biblioteket i Nybro köping och stad. Dessa bibliotek överlämnades… read more »

Nybro brunn- och badanstalt

Lästips: Gunnel Holmér: Nybro brunn och badanstalt 1883-1949, 1980.; Johan Thelin: När man drack brunn i Nybro, 2020.  

Nybro marknad

Enligt Madesjö sockens historia del I sid 503 f ordnades marknad på torsdagar i Nybro sedan 1847. Den ersatte delvis Gårdsryds marknad, som upphörde 1866, inom Mortorps kommun med gamla anor som hade fått stora problen med fylleri, slagsmål och allmän oordning. Lästips: Nybro marknad i Nybro förr i tiden pärm 3.  

Södra Möre domsaga

Södra Möre domsaga,under Göta hovrätt, omfattar Södra Möre hd och staden Nybro i Kalmar län. Den utgör ett tingslag med tingsställen i Vassmolösa (Ljungby sn) och Nybro samt kansli i Kalmar;40.831 inv.(1952). Klipp från Svensk uppslagsbok 1955. “Det sista tingshuset i Vassmolösa uppfördes 1862. Det låg mittemot det tidigare tingshuset från 1750-talet. Ända sedan 1860-talet… read more »

Sidebar