Idrottsanläggningar

Flöget

http://www.idrottsplats.se/flygsfors/floget.php?id=1&ip=72

Gadderås IF

Se information om idrottsplatserna Flöget och Gadderås IP. https://www.idrottsplats.se/l/idrottsplatser/19880

Gamla kallbadhuset

Kallbadhuset byggdes 1889 och placerades på Linneasjöns södra sida. På 1890-talet byggdes ett nytt badhus på platsen vilket moderniserades 1902. Vintern 1912 flyttades kallbadhuset över isen till sjöns norra sida. MJ Lästips: Det gamla kallbadhuset i Nybro förr i tiden pärm 5.

Gamla varmbadhuset

I badhusparken var varmbadhuset färdigbyggt i juni 1883. Detta var centrum i Nybro brunns verksamhet. Huset låg kvar på ungefär samma plats som den nuvarande simhallen till och med 1947. Den brann i februari det året och revs under våren. Intill varmbadhuset hade det nya badhuset uppförts under 1945-1946. MJ Lästips: Det gamla varmbadhuset i… read more »

Gullaskruvs idrottsplats

https://www.idrottsplats.se/l/idrottsplatser/19886 http://www.gullaskruv.se/forr/idrottsplan.htm

Liljas Arena

Se Victoriahallen. https://sv.wikipedia.org/wiki/Liljas_arena  

Orrevallen

https://www.idrottsplats.se/l/idrottsplatser/19955

Padel

Racketsporten padel etablerades i Nybro i slutet av 2010-talet. https://www.matchi.se/facilities/nybropadel?lang=sv

Parkvallen

Planen klipps dock några få gånger av klubbens medlemmar för att inte låta den växa igen. Den används någon gång bl.a för en Målerås match mellan företag i samhället och som träningsplan för andra lag. På ena sidan ligger det fd omklädningsrummet och klubbstugan, framför den bänkrader längs långsidan. Mellan bänkraden och planen är en… read more »

Strandängens idrottsplats

https://www.idrottsplats.se/l/idrottsplatser/19956 http://sv.wikipedia.org/wiki/Strand%C3%A4ngens_idrottsplats

Sidebar