Händelser

Nykterhetsmötet i Madesjö

På intiativ av prästen i Madesjö Anders Sandberg hölls ett nykterhetsmöte i Madesjö kyrka 22-24 juli 1838 där bland andra den store nykterhetskämpen Peter Wieselgren agiterade. Enligt uppgift samlades 4000 människor under dagarna, och en nykterhetsförening med 600 medlemmar bildades. Lästips: Kalmar, Borgholm, Nybro, Oskarshamn, Vimmerby (Svenska stadsmonografier), 1955. MJ

Pesten

Pesten rasade under åren 1710 och 1711 så svårt i vårt land som den icke gjort sedan digerdödens dagar. Längderna över de döda bära också vittnesbörd om, huru skoningslöst den farit fram här i skogsbygderna. Under det att de avlidnas antal i Madesjö församling icke översteg 50 om året, krävde de båda nämnda peståren resp…. read more »

Rödsot

https://sv.wikipedia.org/wiki/Dysenteri En uppsats skriven på Lunds universitet behandlar rödsoten i Madesjö 1858: http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=3411297&fileOId=3411321

Skogsbranden 1650-1652

Den väldiga skogsbranden sommaren 1652 ödelade ett 20-tal byar kring Madesjö och sju människor, däribland ett spädbarn omkom i lågorna. Söndagen den 15 augusti var det dop i kyrkan. Efter gudstjänsten när kyrkfolket kom ut kände man en skarp röklukt och alla skyndade hemåt. Dopföljet som bestod av sex vuxna och barnet begav sig mot… read more »

Skogsbranden i Hälleberga

Det är pingstafton lördagen den 24 maj 1947. Vädret är varmt och vackert och det blåser lite. Det är på förmiddagen och Arthur Lindahl står i jordgubbslandet. Familjen ser fram emot en härlig helg. Ljudet av brandsignalen hörs ända till Riveberg utanför Orrefors där familjen Lindahl bor. Arthur kastar sig på cykeln och kör till… read more »

Skogsbränder

Äldre tiders bönder nyttjade svedjandet för att skaffa ny mark för sädesodling, d.v.s. att man högg ner träd och buskar, tog tillvara det grövre virket och lät resten ligga och torka. Därefter brände man markområdet. Marken användes sedan som åkermark. Svedjandet hade sina risker särskilt torra år. Skogsbränder var inte ovanliga. Prästen i Åby församling… read more »

Slaget vid Jutabacken

Enligt traditionen från Kalmarkriget 1611-1613 besegrades en dansk trupp av svenska soldater och uppbådade bönder i en del av nuvarande Nybro stad. Detta ska ha skett i september 1612, och delar av den danska truppen ska ha begravts på platsen. Därav uppstod namnet Jutabacken – efter ordet jute=dansk. MJ Lästips: 1. Danielsson, Peter Sven Håkansson… read more »

Stolpe, Petrus Magni (d. 1643)

Levnadstid: 15??-1643 Ämbetstid: 1605-1643 Petrus Magni Stolpe härstammade ifrån byn Stolpabäck i Vissefjärda, vilket ger förklaringen till tillnamnet Stolpe. Efter studierna i Uppsala åkte Petrus Magni Stolpe till Wittenberg i Tyskland, där han blev magister år 1600. Under sin tid i Tyskland kom Petrus Magni Stolpe i kontakt med flertalet betydelsefulla svenskar, däribland den framtida… read more »

Sidebar