Församlingar

Örsjö kyrka

Kyrkan är en s k centralkyrka, ritad av E V Langlet, och invigd 1893. Den förstördes i en brand 1974 men återuppbyggdes i samma stil med Jerk Alton som arkitekt. http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96rsj%C3%B6_kyrka,_Sm%C3%A5land

Oskars församling

  1/ Följande artikel har hämtats ur boken ”Sveriges bebyggelse, Landsbygden Kalmar Län III” från 1958.  AV FOLKSKOLLÄRAREN BIRGER HENDELIN  Oskars socken har fått namn efter konung Oscar I. Den bildades genom en år 1847 företagen utbrytning från Mortorps socken. Före denna tid kallades området Mortorps skogsbygd eller kapellbygden. Angränsande socknar är i norr Örsjö… read more »

Pantokrator

Pantokrator är ett kristet death-metal band med rötterna i Bäckebo socken http://www.pantokrator.com/ http://www.wikiwand.com/sv/Pantokrator_(musikgrupp)

S:t Sigfrids socken

S:t Sigfrids socken är beläget i sydöstra delen av Nybro kommun. Bygden befolkades tidigt. Flera stenyxor har hittats. I Gårdsryd har funnits en domarring (förstörd när kommunen grävde vattenledning) i där finns även väl bevarade rösen från järnåldern, minst 1500 år gamla. Enligt legenden anlade den Helige Sigfrid vid Kumlamad ett litet träkapell och en… read more »

Sidebar