Församlingar

Ansgarsgården

Ansgarsgården är Svenska kyrkans församlingshus på Kyrkogatan i centrala Nybro.

Pantokrator

Pantokrator är ett kristet death-metal band med rötterna i Bäckebo socken http://www.pantokrator.com/ http://www.wikiwand.com/sv/Pantokrator_(musikgrupp)

Örsjö kyrka

Kyrkan är en s k centralkyrka, ritad av E V Langlet, och invigd 1893. Den förstördes i en brand 1974 men återuppbyggdes i samma stil med Jerk Alton som arkitekt. http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96rsj%C3%B6_kyrka,_Sm%C3%A5land

Nybro-S:t Sigfrids församling

Församlingen bildades 1 januari 2006 genom att Nybro församling slogs samman med Sankt Sigfrids församling. Församlingen ingår sedan 2010 i Nybro pastorat. Webbplats

S:t Sigfrids socken

S:t Sigfrids socken är beläget i sydöstra delen av Nybro kommun. Bygden befolkades tidigt. Flera stenyxor har hittats. I Gårdsryd har funnits en domarring (förstörd när kommunen grävde vattenledning) i där finns även väl bevarade rösen från järnåldern, minst 1500 år gamla. Enligt legenden anlade den Helige Sigfrid vid Kumlamad ett litet träkapell och en… read more »

Oskars församling

  1/ Följande artikel har hämtats ur boken ”Sveriges bebyggelse, Landsbygden Kalmar Län III” från 1958.  AV FOLKSKOLLÄRAREN BIRGER HENDELIN  Oskars socken har fått namn efter konung Oscar I. Den bildades genom en år 1847 företagen utbrytning från Mortorps socken. Före denna tid kallades området Mortorps skogsbygd eller kapellbygden. Angränsande socknar är i norr Örsjö… read more »

Equmeniakyrkan Nybro

http://equmeniakyrkannybro.se Equmeniakyrkan Nybro (tidigare Nybro Missionskyrka) har varit verksam i Nybro sedan 1872. Det är troligen den organisation som allra längst bedrivit oavbruten verksamhet i Nybro. Till en början bedrevs mötesverksamheten i förhyrda lokaler. Fler medlemmar och ökad verksamhet innebar behov av större lokaler. En tomt i samhällets centrum inköptes och blev platsen för ett… read more »

Sidebar