Företag

Ekman, Johan (1854-1919)

http://sv.wikipedia.org/wiki/Johan_Ekman Lästips: Nordlund Edvinsson, Therese Dynastins kvinnor: Företagarfamiljen Ekman under tidigt 1900-tal, 2017.

Emil Lindvall, AB

Företaget startades 1890 som “Svenska Gardinstångsfabriken” av Johan Ernst Lindvall, sonson till kronolänsman Johan Peter Lindvall, som svarveri med gardinstänger och gardinringar som specialitet. Företaget utvecklades till en av traktens många s.k. bobbinsvarverier och tillverkade diverse olika svarvade detaljer med hjälp av egenutvecklade specialmaskiner, t ex pilleraskar, stämpelhandtag och knoppar. År 1920 ombildades bolaget till… read more »

Flerohopps järnbruk

Namnet Flerohopp bildades av de tre bruksägarnas efternamnsinledningar – FleRoHopp. Enligt traditionen var det prästen i Madesjö Nils Sandbergs idé. http://www.flerocatt.se/FlerohoppsHistoria/jarnbruk.htm

Flygsfors järnbruk

Bruket startades i Flygsfors av Otto Hammargren år 1863 som en hammarsmedja. Med sämre konjunkturer för de små småländska järnbruken startades 1888 Flygsfors glasbruk.

Gerdbo, Per (1920-2012)

Var produktchef och försäljningschef hos dåvarande Sture Ljungdahl och riksbekant när han introducerade lådvinsförpackningen bag in box i Sverige, som tillverkades av Ljungdahls. Artikel Minnesord

Grönskogs bryggeri

Bryggeriet Grönskog, Nybro, bildades 1876, övergick till Stockholmsbryggerier 1944. Avvecklades 1951. Richter, Karl Gustaf Vilhelm, f. 1863 i Lösen Blekinge län, Bryggerifabrikör.

Gunnar Ebenfors möbelfabrik

Fabriken var belägen i centrala Målerås mellan år 1927 och början av 1970-talet. Lästips: Gunnar Ebenfors Möbelfarik i Hällebergaboken 2020, s 290-301.

Hultmans byggnads AB, M

Företaget startades i slutet av 1930-talet av Martin Hultman som var son till byggmästaren Karl Hultman. Många av Nybros och grannkommunernas skolor och daghem, simhallar, ålderdomshem, sjukhem, villor och flerfamiljshus byggdes av Hultmans, liksom kontors- och industribyggnader. En väsentlig del av flerfamiljhusen i Kungshall på 60-talet och villorna i Hanemåla på 70- och 80-talet producerades…. read more »

Sidebar