Företag

Barck, Janne (1852-1932)

(1852-1932) J.B. var den siste garvaren i Barkeström. (Platsen ligger mellan Orranässjön och Hälleberga. Här finns en vandringsled med skyltar som upplyser om platsens historia. Följ en liten vit vägskylt.) Redan 1790 anlade hans förfäder garveriet här. Från början hette platsen ”Gamla masugnen” eller ”Kliftetorp såg”. Namnet Barkeström skapades som varumärke omkring 1820, då en… read more »

Bending group

Bending group är systerföretag till Åry trays. http://www.bendinggroup.se/

Bong

http://www.bong.se/

Börsryds gästgiveri

Gästgiveriet nämns första gången i fogderäkenskaperna från år 1600 (Folke Petersson, Gårdar i Madesjö). Adolph von Schéele köpte Börsryd inklusive gästgiveriet c:a 1830 och flyttade in med sin nya hustru. Han var då änkling med 9 barn och hade gift om sig med dottern till gästgivaren Hindrick Stockhaus, änkan Caisa Lena Korsell. Hindrick Stockhaus hade… read more »

Bräntorps industri

Historik: –         Grundades 1942, grundare: Karl Ideström. –         1966-67 byggdes den nuvarande fabriken –         -1984 köper IKEA företaget och genom att det blir Bräntorp medlem i Sweedwood –         2000 blir Bräntorp huvudleverantör av köksluckor till IKEA  Råmaterial: –         Bräntorp använder huvudsakligen massivträ men även Fanér, spånskivor, glas, lim, lack och förpackningsmaterial.  Tillverkning: –         Tillverkar träbaserade… read more »

Bribo

http://www.bribo.se/

Danius, Harald (1874-1945)

Harald Danius var direktör för Orrefors glasbruk 1927-1933. http://sv.wikipedia.org/wiki/Harald_Danius Lästips: Sara Danius: Orrefors glasbruk och min farfar disponenten                                                                    i Husmoderns död andra… read more »

Sidebar