Byggnader

Soldattorp

http://diginpast.se/bmregister/ Lästips: Kurt Holmström Soldater och soldattorp i Hälleberga  i Hällebergaboken 2010.

Stadshotellet

Hotellet byggdes 1894 och hette under åren Järnvägshotellet, Nybro centralhotell och Stadshotellet. Den 1 december 1974 brann Stadshotellet, och resterna av huset revs. MJ Lästips: Stadshotellet i Nybro förr tiden pärm 3 och 4.

Stadshuset

Stadshuset byggdes samtidigt som Stora Hotellet vid Mellangatan i centrala Nybro. Det stod färdigt 1935 och inrymde mötessal och kontor för Nybro stads förvaltningar. Lästips: Nybro får nytt hotell och stadshus i Nybro förr i tiden pärm 3.

Stora Hotellet

På sommaren 1935 var hotellet och det påbyggda stadshuset klara att invigas. Lästips: Nybro får nytt hotell och stadshus i Nybro förr i tiden pärm 3. Hotellverksamheten upphörde under 2014. Faroy AB köpte huset som var asylboende 2015-2017. http://www.barometern.se/nybro/kommunen-flyttar-sina-konstskatter/

Storgatan 45

På Storgatan 45 på Östermalm är ett av Nybros äldsta hus belägna. Det flyttades ca 1865 från Södra Bäckebo i Västerbygden och beboddes av förre båtsmannen och sedemera nattväktaren i Nybro köping Peter Skog. Lästips: 1. Västerbygden del 2 A, 2018. 2. Urmakare i Nybro förr i tiden pärm 5.

Villa Oskar

Badvilla. Lästips: Villa Oskar i Nybro förr i tiden pärm 5. 8. SÖDRA NYBRO. Särskilt värdefulla byggnader Efterföljaren till den av staden uppförda badvillan“Villa Oskar”. Även denna andra generationens “Villa Oskar” , som troligen uppfördes år 1906, har sannolikt haft uthyrningsrum för badgäster. En i staden välkänd byggnad med pampig arkitektur och mycket höga äkthetsvärden. Fina… read more »

Villköls gästgivaregård

Lästips: Småländska gästgivaregårdar och skjutsstationer, 1983, s 110-112.                  Kjellström, Kaj: Gästgiverier och skjutsstationer : Kalmar län 1649-1933.

Sidebar