Byggnader

Kyrkstallar

På flera platser i kommunen – i Madesjö, Gullaskruv (Hälleberga kyrka) och Kristvalla, finns så kallade kyrkstallar. Kyrkstallarna användes som hästgarage innan bilen tog över rollen som transportmedel till helgdagarnas högmässor. Kyrkstallarna i Madesjö var på 1800-talet 700 meter långa och hade 250 stallplatser som rymde mer än 500 hästar. Här finns idag de största… read more »

Night flight

Night flight var ett disco och nöjesställe i centrala Nybro som öppnade 1980. http://www.nybroextra.com/2017/05/24/torbjorn-blomqvist-att-vara-redig-pa-nybroitiskt-satt-har-gett-mina-foretag-framgangar/ http://www.ostrasmaland.se/nybro/21-2012-nar-nybro-hade-sveriges-haftigaste-nattklubb/

Nybro bibliotek

https://bibliotek.nybro.se/web/arena Biblioteken i Nybro kommun har gamla rötter. Den svenska bibliotekshistorien före 1900-talet är sockenbibliotekens och de begynnande folkrörelsernas studiebibliotek. Dessa bibliotek inom arbetar- och nykterhetsrörelserna fick flera avläggare inom den nuvarande Nybro kommun. I Nybro biblioteks samlingar finns exemplar från nykterhetslogernas bibliotek liksom det stora ABF-biblioteket i Nybro köping och stad. Dessa bibliotek överlämnades… read more »

Nybro brunn- och badanstalt

Lästips: Gunnel Holmér: Nybro brunn och badanstalt 1883-1949, 1980.; Johan Thelin: När man drack brunn i Nybro, 2020.  

Nybro Folkets Hus

Lästips: Föreningen Nybro Folkets Hus och Park 1907-1937, 1937. Raving: Folkets Hus: en studie över Folkets Hus utveckling i Nybro kommun, 2006. Filmtips: Folkets hus Nybro : invigningen 1964 (DVD Nybro bibliotek)  

Nybro kommuns industriarv

  Nybro kommuns industriarv  HÄR KRÄVS REDIGERING OCH BILDER/Janne Lotta LamkeIndustriarvsprojektet, rapport nov 2007Kalmar läns museum   Kartor publicerade i enlighet medtillstånd 507-98-2848 från Lantmäteriverket.Utgiven av Kalmar läns museum   Förutsättningar                                                                                                                   Om ”Nybro kommuns industriarv” Kommunbeskrivning Museer, projekt m.m. (utveckling) Kunskapsunderlag (dokumentation) Planinstitut m.m. (säkerställande) Nybro kommuns industriarv                                                                                        GIS-bas                                                                                                                                 Fältbesiktning Industriarvsmöte Slutsatser                                                                                                                           Utvalda miljöer med… read more »

Pukebergsgatan 18

I fastigheten Pukebergsgatan 18 fanns 1905 speceriaffär som fortsatte som affär med olika ägare till och med 1930-talet. På gården fanns bageri och café. MJ Lästips: Minnen från Pukeberg i Köppen Nybro förr i tiden.

Ruskemåla skola och bygdegård

Ruskemåla skola fungerade som undervisningslokaler från 1882 till 1960. Senare såldes skolan till Arne Bennarsten, som använde lokalerna som snickeriverkstad. Ruskemåla skola Intresseförening bildades 1983 och köpte in skolan som därefter används som samlingslokal.1880 beslutades det att Ruskemåla skola skulle byggas år 1882 bestående av: skolsal, samlingsrum, 2 bostadsrum och kök på nedre botten, samt… read more »

S:t Sigfrids byahus

Byahuset byggdes i början av 1900-talet av nykterhetsrörelsen N T O (logen Nr 1414 ”S:t Sigfrids framtid”). År 1920 köpte församlingen fastigheten för 650 kr till församlingshem. Samma år flyttades de lägre klasserna från Kyrkerydsskolan hit, på grund av att barnantalet ökat. Från 1948 hölls kommunalstämman här. År 1970 försåldes fastigheten till S:t Sigfrids Idrottsförening… read more »

S:t Sigfrids mejeriförening

Föreningen bildades den 30 augusti 1913. Den 27 december 1913 föreslogs 2 platser att bygga mejeriet på, Sigfridsryd och Ekbacken, båda platserna ägda av S:t Sigfrids kommun, 4 januari 1914 beslöt kommunalstämman i S:t Sigfrid att till föreningen sälja tomten Sigfridsryd för 250 kr. I november 1938 tog mejerikonsulenten upp frågan om nedläggning av mejeriet… read more »

Sidebar