Byggnader

Kyrkstallar

På flera platser i kommunen – i Madesjö, Gullaskruv (Hälleberga kyrka) och Kristvalla, finns så kallade kyrkstallar. Kyrkstallarna användes som hästgarage innan bilen tog över rollen som transportmedel till helgdagarnas högmässor. Kyrkstallarna i Madesjö var på 1800-talet 700 meter långa och hade 250 stallplatser som rymde mer än 500 hästar. Här finns idag de största… read more »

Mentalsjukhus

I södra Nybro etablerades ett mentalsjukhus 1930 strax intill ålderdomshemmet Gammelgården som byggdes samtidigt. Vårdverksamheten upphörde 1963. Under 2000-talet har byggnaden varit asylboende och vandrarhem. https://www.barometern.se/nybro/patienterna-fick-ga-runt-i-en-labyrint-pa-baksidan/Gammelgården

Night flight

Night flight var ett disco och nöjesställe i centrala Nybro som öppnade 1980. http://www.nybroextra.com/2017/05/24/torbjorn-blomqvist-att-vara-redig-pa-nybroitiskt-satt-har-gett-mina-foretag-framgangar/ http://www.ostrasmaland.se/nybro/21-2012-nar-nybro-hade-sveriges-haftigaste-nattklubb/

Nybro bibliotek

https://bibliotek.nybro.se/web/arena Biblioteken i Nybro kommun har gamla rötter. Den svenska bibliotekshistorien före 1900-talet är sockenbibliotekens och de begynnande folkrörelsernas studiebibliotek. Dessa bibliotek inom arbetar- och nykterhetsrörelserna fick flera avläggare inom den nuvarande Nybro kommun. I Nybro biblioteks samlingar finns exemplar från nykterhetslogernas bibliotek liksom det stora ABF-biblioteket i Nybro köping och stad. Dessa bibliotek överlämnades… read more »

Nybro brunn- och badanstalt

Lästips: Gunnel Holmér: Nybro brunn och badanstalt 1883-1949, 1980.; Johan Thelin: När man drack brunn i Nybro, 2020.  

Nybro byggnadsaktiebolag

I kvarteret Ärlan i södra Nybro byggde det halvkommunala bostadsbolaget Nybro Byggnadsaktiebolag egnahem med statliga subventioner till bostadsbyggande åren kring 1920. I flera städer bildades halvkommunala bostadsbolag, en slags ”allmännyttans” föregångare. 1918 bildades Nybro Byggnadsaktiebolag. Med hjälp av subventioner lät man uppföra 10 bostadshus med tre lägenheter i varje. Ärlan 7, 8 och 9 är… read more »

Nybro Folkets Hus

Lästips: Föreningen Nybro Folkets Hus och Park 1907-1937, 1937. Raving: Folkets Hus: en studie över Folkets Hus utveckling i Nybro kommun, 2006. Filmtips: Folkets hus Nybro : invigningen 1964 (DVD Nybro bibliotek)  

Nybro kommuns industriarv

  Nybro kommuns industriarv  HÄR KRÄVS REDIGERING OCH BILDER/Janne Lotta LamkeIndustriarvsprojektet, rapport nov 2007Kalmar läns museum   Kartor publicerade i enlighet medtillstånd 507-98-2848 från Lantmäteriverket.Utgiven av Kalmar läns museum   Förutsättningar                                                                                                                   Om ”Nybro kommuns industriarv” Kommunbeskrivning Museer, projekt m.m. (utveckling) Kunskapsunderlag (dokumentation) Planinstitut m.m. (säkerställande) Nybro kommuns industriarv                                                                                        GIS-bas                                                                                                                                 Fältbesiktning Industriarvsmöte Slutsatser                                                                                                                           Utvalda miljöer med… read more »

Pukebergsgatan 18

I fastigheten Pukebergsgatan 18 fanns 1905 speceriaffär som fortsatte som affär med olika ägare till och med 1930-talet. På gården fanns bageri och café. MJ Lästips: Minnen från Pukeberg i Köppen Nybro förr i tiden.

Sidebar