Byggnader

Franses stuga

Lästips: Elin Fredriksson: Franses stuga i Madesjö hembygdskrönika 1998 samt Hembygdskrönikan 2011.            

Gamla kallbadhuset

Kallbadhuset byggdes 1889 och placerades på Linneasjöns södra sida. På 1890-talet byggdes ett nytt badhus på platsen vilket moderniserades 1902. Vintern 1912 flyttades kallbadhuset över isen till sjöns norra sida. MJ Lästips: Det gamla kallbadhuset i Nybro förr i tiden pärm 5.

Gamla varmbadhuset

I badhusparken var varmbadhuset färdigbyggt i juni 1883. Detta var centrum i Nybro brunns verksamhet. Huset låg kvar på ungefär samma plats som den nuvarande simhallen till och med 1947. Den brann i februari det året och revs under våren. Intill varmbadhuset hade det nya badhuset uppförts under 1945-1946. MJ Lästips: Det gamla varmbadhuset i… read more »

Gammelgården

Gammelgården i södra Nybro stod färdigt som ett modernt ålderdomshem 1930. Idag är lokalerna förskola.

Gästvillan

http://digdok.se/wp-content/uploads/2016/03/G%C3%A4stvillan-vid-Orrefors-bruk-2.pdf http://www.barometern.se/nybro/har-ar-priset-for-nybros-fastigheter-i-orrefors/

Gotis

Gotis var nykterhetslogens samlingslokal vid Kyrkogatan i centrala Nybro. Huset invigdes i november 1894 och revs 1963. På tomten finns i dag Ansgarsgården, Svenska kyrkans församlingshus.

Göttorps bygdegård

Bygdegården grundades 1918 och drivs sedan 1936 av Göttorps IF. http://www.bygdegardarna.se/gottorp/ Lästips: Västerbygden del 2 A, 2018.

GPL Hilda

Under Kalla kriget aktualiserades frågan om s k gemensamma stabsplatser (GPL) i landet. I Kalmar län utpekades området kring Gårdsryd i S:t Sigfrids socken. Det alternativet blev för dyrt, och 1963 bestämdes att den lilla byn Gräne några kilometer från Gårdsryd skulle vara centrum för GPL. Härifrån skulle krigsinsatsen ledas med centrum i den gamla… read more »

Grönskogs bryggeri

Bryggeriet Grönskog, Nybro, bildades 1876, övergick till Stockholmsbryggerier 1944. Avvecklades 1951. Richter, Karl Gustaf Vilhelm, f. 1863 i Lösen Blekinge län, Bryggerifabrikör.

Hammarsmedjan

https://hammarsmedjaniorrefors.wordpress.com/ Fråga om att förklara hammarsmedjan med tillhörande gnistugn på fastigheten Orrefors 1:1 (del av) i Nybro kommun som byggnadsminne enligt 3 kapitlet lagen (SFS 1988:950) om kulturminnen mm, väcktes 2006-07-24 av Nybro kommun och Orrefors-Kosta-Boda AB. År 1726 fick Lars Johan Silfversparre privilegium att anlägga ett järnbruk på Orranäs säteris ägor. Bruksorten fick namnet… read more »

Karpatorpet

Karpatorpet är beläget i Svartbäcksmåla naturreservat. K är ett båtmanstorp som tillhörde Södra Möre 1:a båtsmanskompani under flottan i Karlskrona. http://www.barometern.se/nybro/beslut-om-rivning-av-karpatorpet/ https://www.barometern.se/nybro/torp-med-anor-fran-1500-talet-eldas-ner-till-grunden-95e12782/

Kristvalla gamla prästgård

År 2019 blev Kristvalla gamla prästgård utnämnt till statligt byggnadsminne. Kristvalla gamla prästgård i Gunnabo, Kristvalla är föreningens hembygdsgård.. Den har sitt ursprung i ett kronohemman, som 1647 skänktes av drottning Christina till det som några år senare skulle bli egen socken vid namn Kristvalla. Mangårdsbyggnaden, boningshuset, var under slutet av 1600-talet en envåningslänga, som så småningom… read more »

Sidebar