Byar och gårdar i S:t Sigfrid

Kulla

http://kartor.eniro.se/m/3ZEMj By i S:t Sigfrids socken, omnämnd redan 1178, i norr gränsande till kyrkan. I byn har funnits flera torp, ett har bebotts av båtsman Eklund som var anställd av Kulla 1:2 & Kulla 1:3 åren 1867-1874. Vid fornlämnings inventering 2007 har ett flertal kolbottnar och en tjärdal hittats. Följande text har hämtats från Folke… read more »

Kyrkeryd

http://kartor.eniro.se/m/PVHWi By i S:t Sigfrid omnämnd redan 1178. I Kyrkeryd finns kyrkogården. Kyrkan fanns här till 1888. Första fattighuset låg här intill kyrkan till 1909. Första skolan byggdes här 1855. Ny folkskola med två salar byggdes 1899, denna användes till 1965. År 1968 gjordes denna om till församlingshem och fick namnet Klockaregården. Sydväst om vägen… read more »

Mölebo Stora

http://kartor.eniro.se/m/YJop1 Omnämns redan 1178 i ett påveligt brev till biskopen i Linköpings stift. Mölebo består idag av två byar Stora och Lilla Mölebo, har varit tre. Den tredje Bro eller Brodd by, även den omnämnd 1178 som låg i anslutning till där kyrkan idag ligger. Kyrkan flyttades hit från kyrkogården 1888. Bro lades till S…. read more »

Överstatorp

http://kartor.eniro.se/m/65Wat Omnämnd redan 1178. Överstatorps by ligger längst västerut i S:t Sigfrids socken. Antecknat storskifte 1793. Vid laga skiftet 1850 nedtecknades ca 100 namn på olika skiften inom byn. En bykvarn fanns långt tillbaka, denna övertogs av Oskar Svensson. Han byggde en ny dammvall och byggde på kvarnhuset en våning. Från turbinen fick man kraft… read more »

Västrakulla

http://kartor.eniro.se/m/1G6zh https://banvakt.se/emmaboda-nybro-kalmar/vastrakulla/ Ligger i S:t Sigfrids socken i den sydöstra delen av Nybro kommun. V nämns första gången i skrift 1536 då som en gård, kronohemman. Namnet stavas Westekwille. Tecken på tidigare aktivitet i byn är en slaggvarp vid Västakullabäcken. Stenåldersyxa (halv) funnen vid plöjningsarbete 1950. Vid jordavtäckning 2009 frilades 3-5 stensatta platser med kolrester…. read more »

Sidebar