Byar och gårdar i S:t Sigfrid

Blåsås

http://kartor.eniro.se/m/fLLBB

Bosgård

http://kartor.eniro.se/m/aYTXQ Bosgård är en by i S:t Sigfrid som är omnämnd redan 1178. S:t Sigfrids Hembygdsförenings hembygdsgård ligger i byn.  

Brorsryd

http://kartor.eniro.se/m/aYD2P By 1 km söder om S:t Sigfrids kyrka omnämnd redan 1178. På en av fastigheterna finns en vattenkälla betecknad som en läcka i Nybroåsen, det nedströmmande vattnet förs genom bäck till S:t Sigfridsån. Inom området har Nybro kommun sedan 1980-talet haft pumpbrunn och ledning till Nybro för att täcka tätortens behov av färskvatten. I… read more »

Fjälebo

http://kartor.eniro.se/m/JYy3V By i S:t Sigfrids socken. Fjälebo ligger längst norrut, helt skild från övriga socknen. Första gången som F finns omnämnd är 1539, då det finns ett kronohemman där. På 1800-talet fanns här ingen barrskog endast lövskog. I byn fanns i mitten av 1900-talet 8 gårdar med mjölkproduktion, i slutet av 1900-talet ingen med mjölk…. read more »

Gårdsryd

http://kartor.eniro.se/m/1wtzN Gårdsryd är en by i S:t Sigfrids socken. G har tidigt varit befolkad, här har funnits en domarring, som förstördes när Nybro kommun grävde för vattenledning. Här finns väl bevarade rösen från järnåldern. Till och med 1863 hörde G till Mortorps socken. Helga Kors källa (skall ej förväxlas med S:t Sigfrids källa) har funnits… read more »

Gisslabo

http://kartor.eniro.se/m/Hi759

Gräne

http://kartor.eniro.se/m/3fOwI I Gräne placerades GPL Hilda som var Kalmar läns stabsplats under kalla kriget.

Källebäck

http://kartor.eniro.se/m/W12sl Beläget en km söder om S:t Sigfrids kyrka, byn omnämnd redan 1178. Byn består av en jordbruksfastighet och två bostadsfastigheter. En av fastigheterna ägdes och beboddes av konstvävaren Josef Svensson från 1930 till 1970 talet. Svensson var en skicklig damastvävare vars vävnader finns i många offentliga lokaler och i enskilda hem. Efter pensioneringen flyttade… read more »

Krukebo

http://kartor.eniro.se/m/08B6x Byn består av en gård. Nybro golfklubb har här sin golfbana sedan 1971.

Sidebar