Byar och gårdar i Örsjö

Örsjö

http://kartor.eniro.se/m/S8WEm http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96rsj%C3%B6,_Nybro_kommun https://banvakt.se/emmaboda-nybro-kalmar/orsjo/ Följande text har hämtats från Folke Petterssons hembygdsforskning. Du kan läsa mer om Folke Pettersson och även få förklaringar till en del ord som används i gamla kyrkböcker via denna länk. Så här skriver Folke Pettersson: Namnet Örsjö betyder ”grussjön”. Bebyggelsen på de 3 hemman, som senare kom att kallas Norra, Mellan- och Södra… read more »

Örsjö-Kroksjö

http://kartor.eniro.se/m/r4PjN Hemmanet Kroksjö omtalas första gången 1533, då brukaren ”Oluff Karlsson i Kroxiö” betalde 2 mark penningar till detta års extraskatt, gärden. Redan två år senare tillträdde en ny brukare ”Stora Pädher i Krosiö”, som i städsleöre erlade en hud. Han måste ha varit ovanligt lång till växten eftersom han även senare får tillnamnet ”store”…. read more »

Ramsjö

http://kartor.eniro.se/m/jZtQY Följande text har hämtats från Folke Petterssons hembygdsforskning. Du kan läsa mer om Folke Pettersson och även få förklaringar till en del ord som används i gamla kyrkböcker via denna länk. Så här skriver Folke Pettersson: Namnet på Ramsjö är väl sammansatt av ”ram” korp- och sjö. Namnet bör således betyda ”korpsjön”. Hemmanet torde ha upptagits… read more »

Siggegärde

http://kartor.eniro.se/m/c7s7M Följande text har hämtats från Folke Petterssons hembygdsforskning. Du kan läsa mer om Folke Pettersson och även få förklaringar till en del ord som används i gamla kyrkböcker via denna länk. Så här skriver Folke Pettersson: Namnet Siggegärde torde betyda ”Sigges inhägnad, det av Sigge inhägnade och uppodlade området”. Hemmanet saknas i 1533 års register över… read more »

Skäragärde

http://kartor.eniro.se/m/ISQqf Följande text har hämtats från Folke Petterssons hembygdsforskning. Du kan läsa mer om Folke Pettersson och även få förklaringar till en del ord som används i gamla kyrkböcker via denna länk. Så här skriver Folke Pettersson: Namnet Skäragärde torde betyda ”den inhägnade platsen vid Skärsjön”. Hemmanet har sannolikt upptagits under medeltidens slutskede och var ett led… read more »

Skräddaregärde

http://kartor.eniro.se/m/60eJC Följande text har hämtats från Folke Petterssons hembygdsforskning. Du kan läsa mer om Folke Pettersson och även få förklaringar till en del ord som används i gamla kyrkböcker via denna länk. Så här skriver Folke Pettersson: Namnet bör väl tolkas som ”den av en skräddare inhägnade platsen”. Hemmanet har sannolikt tillkommit under medeltidens slutskede. Härför talar… read more »

Stora Kolfly

http://kartor.eniro.se/m/sR7eD Följande text har hämtats från Folke Petterssons hembygdsforskning. Du kan läsa mer om Folke Pettersson och även få förklaringar till en del ord som används i gamla kyrkböcker via denna länk. Så här skriver Folke Pettersson: De båda hemman, som från 1600-talets mitt fick benämningen Stora och Lilla Kolfly tillhör sannolikt den äldsta bebyggelsen i den… read more »

Toresbo

http://kartor.eniro.se/m/pSbkl Följande text har hämtats från Folke Petterssons hembygdsforskning. Du kan läsa mer om Folke Pettersson och även få förklaringar till en del ord som används i gamla kyrkböcker via denna länk. Så här skriver Folke Pettersson: Toresbo hette ursprungligen Toresboda, vilket torde betyda de av Tore uppförda bodarna. Hemmanet har upptagits under medeltiden. Namnet Toresboda användes… read more »

Virrmo

http://kartor.eniro.se/m/gAjRN Följande text har hämtats från Folke Petterssons hembygdsforskning. Du kan läsa mer om Folke Pettersson och även få förklaringar till en del ord som används i gamla kyrkböcker via denna länk. Så här skriver Folke Pettersson: Betydelsen av namnet på detta hemman är oviss. Formen Virrmo är sen. Den äldsta namnformen, som är belagd i källorna… read more »

Sidebar