Byar och gårdar i Örsjö

Ärngisslahyltan

http://kartor.eniro.se/m/aZdkR Följande text har hämtats från Folke Petterssons hembygdsforskning. Du kan läsa mer om Folke Pettersson och även få förklaringar till en del ord som används i gamla kyrkböcker via denna länk. Så här skriver Folke Pettersson: Detta hemman heter i de äldsta källorna Erngislahyltan. Namnet är sammansatt av det gamla svenska personnamnet Erngisle och ”hyltan”, en… read more »

Bällsjö Bällsjömåla

http://kartor.eniro.se/m/DlB8J Följande text har hämtats från Folke Petterssons hembygdsforskning. Du kan läsa mer om Folke Pettersson och även få förklaringar till en del ord som används i gamla kyrkböcker via denna länk. Så här skriver Folke Pettersson: Namnet på detta hemman kommer väl från den intilliggande sjön. Bällsjömåla är en utgård till Bällsjö. Moderhemmanet har upptagits under… read more »

Björstorp

http://kartor.eniro.se/m/RroBE Följande text har hämtats från Folke Petterssons hembygdsforskning. Du kan läsa mer om Folke Pettersson och även få förklaringar till en del ord som används i gamla kyrkböcker via denna länk. Så här skriver Folke Pettersson: Detta hemman hette på 1500-talet genomgående Björnstorp, vilket väl kan återges med Björns nyodling. En man vid namn Björn har… read more »

Buttetorp

http://kartor.eniro.se/m/aYDQB Följande text har hämtats från Folke Petterssons hembygdsforskning. Du kan läsa mer om Folke Pettersson och även få förklaringar till en del ord som används i gamla kyrkböcker via denna länk. Så här skriver Folke Pettersson: Namnet är sammansatt av orden Butte och -torp. Vad förleden betyder är oklart. Det kan vara ett öknamn på en… read more »

Ellebäck

http://kartor.eniro.se/m/ArOf5 Följande text har hämtats från Folke Petterssons hembygdsforskning. Du kan läsa mer om Folke Pettersson och även få förklaringar till en del ord som används i gamla kyrkböcker via denna länk. Så här skriver Folke Pettersson: Namnet Ellebäck torde betyda ”bäcken med alar”. Hemmanet har anlagts under medeltiden, ovisst när. Enligt 1533 års register hette brukaren… read more »

Eskilsryd

http://kartor.eniro.se/m/aYHG5 https://banvakt.se/emmaboda-nybro-kalmar/eskilsryd/ https://www.barometern.se/nybro/raddningsaktion-for-eskilsryds-stationshus/ Följande text har hämtats från Folke Petterssons hembygdsforskning. Du kan läsa mer om Folke Pettersson och även få förklaringar till en del ord som används i gamla kyrkböcker via denna länk. Så här skriver Folke Pettersson: Namnet Eskilsryd betyder Eskils röjning. En man med namnet Eskil har röjt den mark, som skulle komma att… read more »

Högahult

http://kartor.eniro.se/m/bkjbe Följande text har hämtats från Folke Petterssons hembygdsforskning. Du kan läsa mer om Folke Pettersson och även få förklaringar till en del ord som används i gamla kyrkböcker via denna länk. Så här skriver Folke Pettersson: Hemmanet Högahult omtalas för första gången i 1533 års register över den extra skatt eller gärd, som Gustav Vasa detta… read more »

Kopparfly

http://kartor.eniro.se/m/UCIug Följande text har hämtats från Folke Petterssons hembygdsforskning. Du kan läsa mer om Folke Pettersson och även få förklaringar till en del ord som används i gamla kyrkböcker via denna länk. Så här skriver Folke Pettersson: Betydelsen av förleden ”koppar” i namnet Kopparfly är ett dialektord som betyder ungefär ”stenig mark”. Vad ordet ”fly” betyder är… read more »

Korpahult

http://kartor.eniro.se/m/trWRe Följande text har hämtats från Folke Petterssons hembygdsforskning. Du kan läsa mer om Folke Pettersson och även få förklaringar till en del ord som används i gamla kyrkböcker via denna länk. Så här skriver Folke Pettersson: Korpahult betyder väl ”korpdungen”. Hemmanet finns ej medtaget i 1533 års register över ”gärden”, dvs den tillfälliga skatten, som då… read more »

Kroksjö

http://kartor.eniro.se/m/VRIMc

Lilla Kolfly

http://kartor.eniro.se/m/OxJjB Följande text har hämtats från Folke Petterssons hembygdsforskning. Du kan läsa mer om Folke Pettersson och även få förklaringar till en del ord som används i gamla kyrkböcker via denna länk. Så här skriver Folke Pettersson: De båda hemman, som från 1600-talets mitt fick benämningen Stora och Lilla Kolfly tillhör sannolikt den äldsta bebyggelsen i den… read more »

Nässjömåla

http://kartor.eniro.se/m/Ih53r Följande text har hämtats från Folke Petterssons hembygdsforskning. Du kan läsa mer om Folke Pettersson och även få förklaringar till en del ord som används i gamla kyrkböcker via denna länk. Så här skriver Folke Pettersson: Namnet Nässjömåla måste väl betyda ”nyodlingen på ett näs vid sjön”. Den sjö det gäller måste vara Virkesjön, som ligger… read more »

Olofsbo

http://kartor.eniro.se/m/B5diU Följande text har hämtats från Folke Petterssons hembygdsforskning. Du kan läsa mer om Folke Pettersson och även få förklaringar till en del ord som används i gamla kyrkböcker via denna länk. Så här skriver Folke Pettersson: Namnet på detta hemman skrevs på 1500-talet Olufsboda, vilket måste betyda de av Olof anlagda bodarna. Sannolikt rörde det sig… read more »

Orrabäck

http://kartor.eniro.se/m/s0jbw Följande text har hämtats från Folke Petterssons hembygdsforskning. Du kan läsa mer om Folke Pettersson och även få förklaringar till en del ord som används i gamla kyrkböcker via denna länk. Så här skriver Folke Pettersson: Hemmanet Orrabäck har otvivelaktigt upptagits under medeltiden, men sannolikt under dess slutskede, alltså slutet av 1400-talet eller början av 1500-talet…. read more »

Sidebar