Byar och gårdar i Madesjö

Gangsmad

http://kartor.eniro.se/m/PsRnv Följande text har hämtats från Folke Petterssons hembygdsforskning. Du kan läsa mer om Folke Pettersson och även få förklaringar till en del ord som används i gamla kyrkböcker via denna länk. Så här skriver Folke Pettersson: De två hemman, som med tiden skulle komma att kallas Stora och Lilla Gangsmad, togos båda upp undermedeltiden eller början… read more »

Gelebo

http://kartor.eniro.se/m/D61WH Följande text har hämtats från Folke Petterssons hembygdsforskning. Du kan läsa mer om Folke Pettersson och även få förklaringar till en del ord som används i gamla kyrkböcker via denna länk. Så här skriver Folke Pettersson: Längst bort i sydvästra Madesjö ligger Gelebo. Namnet är sammansatt av”gil” som betyder nedskärning i terrängen, sänka, och ”boda”, som… read more »

Getahult

http://kartor.eniro.se/m/oAhe1

Göljemåla gård

På Göljemåla gårds historiska ägor är betydande delar av det nuvarande Nybro beläget. G:s sista ägare var M A Bolander och Andreas Olsson. Olsson sålde sin andel 1897 för 20 000 kronor till Nybro köping. Bolanders änka sålde sin andel i början av år 1904 till köpingen för 45 000 kronor.  G ägdes under en stor del av 1800-talet av… read more »

Göstorp

http://kartor.eniro.se/m/4iC5S

Göttorp

http://kartor.eniro.se/m/CNcTI Följande text har hämtats från Folke Petterssons hembygdsforskning. Du kan läsa mer om Folke Pettersson och även få förklaringar till en del ord som används i gamla kyrkböcker via denna länk. Så här skriver Folke Pettersson: Hemmanet Göttorp har upptagits under medeltiden. Namnet torde betyda det av Göte uppodlade hemmanet. I historiska källor förekommer det för… read more »

Göttorps bygdegård

Bygdegården grundades 1918 och drivs sedan 1936 av Göttorps IF. http://www.bygdegardarna.se/gottorp/ Lästips: Västerbygden del 2 A, 2018.

Granås

http://kartor.eniro.se/m/KtqVJ

Gummemåla

http://kartor.eniro.se/m/Sy81s Följande text har hämtats från Folke Petterssons hembygdsforskning. Du kan läsa mer om Folke Pettersson och även få förklaringar till en del ord som används i gamla kyrkböcker via denna länk. Så här skriver Folke Pettersson: Namnet Gummemåla är sammansatt av Gumme och -måla. Gumme är en kortform av personnamnet Gudmund. Måla betyder ”avmätt jordstycke”. Hemmanet… read more »

Gunnarsmo

http://kartor.eniro.se/m/t8WK2 By i Madesjö socken Dramat i Gunnarsmo Ett dråp 1898 som gav upphov till ett skillingtryck om “dåren i Gunnarsmo”. Vill du skriva mer om detta, så finns en artikelserie av Gerhard Köppen, införd i Nybro Extra. Köppens artiklar om händelser och platser i Nybro kommun finns samlade i pärmar på Nybro bibliotek. Denna… read more »

Hagnebo

http://kartor.eniro.se/m/YyMJY

Hanemåla

http://kartor.eniro.se/m/32I1n Stadsdel i ö Nybro centralort. Namnet troligen efter Nils Hane som var anhängare till Nils Dacke och blev halshuggen för denna olydnad mot Gustav Vasa. Byn H är känd sedan medeltiden. H omnämns i en skattelängd 1598. År 1827 skiftades byn i en östlig och västlig gårdsbildning. Nybro stad köpte hemmanet H. 1941 för 151… read more »

Sidebar