Byar och gårdar i Madesjö

Bruatorp

http://kartor.eniro.se/m/aYDVf

Brunsryd

http://kartor.eniro.se/m/8WnJ9 Följande text har hämtats från Folke Petterssons hembygdsforskning. Du kan läsa mer om Folke Pettersson och även få förklaringar till en del ord som används i gamla kyrkböcker via denna länk. Så här skriver Folke Pettersson: Hemmanet Brunsryd mellan Skedebäckshult och Sigislaryd är ett av de yngsta hemmanen i norrbygden i Madesjö. Det kom till under… read more »

Dackebo

http://kartor.eniro.se/m/WiKsP

Desemåla

http://kartor.eniro.se/m/aYxyT Följande text har hämtats från Folke Petterssons hembygdsforskning. Du kan läsa mer om Folke Pettersson och även få förklaringar till en del ord som används i gamla kyrkböcker via denna länk. Så här skriver Folke Pettersson: Namnet är sammansatt av ”dese” och ”-måla”. Förleden går sannolikt enligt ortnamnsexperter tillbaka till ett fornsvenskt ord ”dys”, som betyder… read more »

Ebbehult

Följande text har hämtats från Folke Petterssons hembygdsforskning. Du kan läsa mer om Folke Pettersson och även få förklaringar till en del ord som används i gamla kyrkböcker via denna länk. Så här skriver Folke Pettersson: Lilla Ebbehult har helt stått i skuggan av grannhemmanet Stora Ebbehult. Förleden Ebbe i namnet antyder senmedeltida ursprung, då tyska namn… read more »

Ekaryd

http://kartor.eniro.se/m/nyyYC Följande text har hämtats från Folke Petterssons hembygdsforskning. Du kan läsa mer om Folke Pettersson och även få förklaringar till en del ord som används i gamla kyrkböcker via denna länk. Så här skriver Folke Pettersson: Ett stycke norr om Blomkulla ligger Ekaryd. Denna gård tillhör det senaste skedet i nyodlingsverksamheten i Madesjö. Namnet betyder ekskogsröjningen…. read more »

Ekebylund (Käringskruv)

http://kartor.eniro.se/m/4Fjhp Den gård som nu kallas Ekbylund hette ända tills för omkring hundra år sedan Käringskruv, ursprungligen Kärlingskruf, ibland förkortat Skruf. Första ledet i detta namn är ordet käring. Detta ord betyder ursprungligen helt enkelt kvinna utan den förklenande betydelse det sedan fått. Under medeltiden möter man ofta ordparet karl-kärling eller käring i betydelsen man-kvinna…. read more »

Eldsvådan i Ekebylund 1872

I den lilla byn Ekebylund (Käringskruv) inträffade förskräckliga händelser på julen 1872. Tio personer omkom i en brand; de ligger i en gemensam grav på Madesjö kyrkogård. I april avled en bonde med anknytning till branden. Senare kunde man visa att han utsatts för arsenikmord. Enligt uppgifter i samtiden hade branden och giftmordet ett samband…. read more »

Flerohopp

Namnet Flerohopp bildades av de tre bruksägarnas efternamnsinledningar – FleRoHopp. Enligt traditionen var det prästen i Madesjö Nils Sandbergs idé. http://sv.wikipedia.org/wiki/Flerohopp    http://www.flerocatt.se/FlerohoppsHistoria/flerohopp.htm

Flögstorp

http://kartor.eniro.se/m/JhmBU Följande text har hämtats från Folke Petterssons hembygdsforskning. Du kan läsa mer om Folke Pettersson och även få förklaringar till en del ord som används i gamla kyrkböcker via denna länk. Så här skriver Folke Pettersson: Vid Ljungbyåns övre lopp nära den gamla häradsgränsen ligger Flygstorp. Den vanligaste namnformen under äldre tid var ”Fligstorp”, men 1547… read more »

Florhult

http://kartor.eniro.se/m/Y1wQw Följande text har hämtats från Folke Petterssons hembygdsforskning. Du kan läsa mer om Folke Pettersson och även få förklaringar till en del ord som används i gamla kyrkböcker via denna länk. Så här skriver Folke Pettersson: Florhult är det nutida namnet på det hemman, som i de äldsta källorna heter Flodighult, Fluguhult, Flögohultm.fl. varianter. Namnet kanske… read more »

Florhults skola

Florhults skola hade verksamhet från slutet av 1800-talet framtill 1941. Lästips: Arthur Jonsson: Minnen från Florhults skola i Madesjökrönikan 2001.

Flyebo

http://kartor.eniro.se/m/MGFsk

Flygsfors

http://www.flygsforsglasriket.se/index.html 

Sidebar