Byar och gårdar i Madesjö

Agebo

http://kartor.eniro.se/m/0Xzzj Följande text har hämtats från Folke Petterssons hembygdsforskning. Du kan läsa mer om Folke Pettersson och även få förklaringar till en del ord som används i gamla kyrkböcker via denna länk. Så här skriver Folke Pettersson: Om Agebogårdarna redan under 1100-talet kommit i Linköpingsbiskopens ägo undandrar sig vår kunskap. Slutändelsen -boda tyder på, att… read more »

Appleryd

http://kartor.eniro.se/m/IO7Gb Följande text har hämtats från Folke Petterssons hembygdsforskning. Du kan läsa mer om Folke Pettersson och även få förklaringar till en del ord som används i gamla kyrkböcker via denna länk. Så här skriver Folke Pettersson: Appleryd är ett resultat av den stora nyodlingsverksamhet, som under 1500-talet pågick i Möres skogstrakter. Namnet bör väl tolkas som… read more »

Björnahult

http://kartor.eniro.se/m/GJ87c Följande text har hämtats från Folke Petterssons hembygdsforskning. Du kan läsa mer om Folke Pettersson och även få förklaringar till en del ord som används i gamla kyrkböcker via denna länk. Så här skriver Folke Pettersson: De två hemmanen, som från 1600-talets slut kom att kallas Södra och Norra Björnahult har upptagits under medeltiden. Ortnamn på… read more »

Blägdagärdsmåla

http://kartor.eniro.se/m/0IPUJ Följande text har hämtats från Folke Petterssons hembygdsforskning. Du kan läsa mer om Folke Pettersson och även få förklaringar till en del ord som används i gamla kyrkböcker via denna länk. Så här skriver Folke Pettersson: Vid en avtagsväg till vänster från vägen mot Svalehult-Agebo ligger gården Blägdegärde eller Blägdegärdsmåla, som den ibland benämnes. Som redan… read more »

Blomkulla

http://kartor.eniro.se/m/aYTCW Följande text har hämtats från Folke Petterssons hembygdsforskning. Du kan läsa mer om Folke Pettersson och även få förklaringar till en del ord som används i gamla kyrkböcker via denna länk. Så här skriver Folke Pettersson: Detta hemman, som ligger nära Ljungbyån ett stycke väster om Markustorp, har upptagits under den stora nyodlingsperioden under Gustav Vasas… read more »

Blomstermålen

http://kartor.eniro.se/m/aYT8K Den 31/8 1863 köper slaktaren Joseph Karlsson torpet Blomstermålen 1 (4 tunnland och 6 kappland) av bonden Carl Gustafsson för 2000 riksdaler. Torpet var beläget i korsningen Transtorpsvägen – Norra vägen. Förutom Blomstermålen ingår betesmarkerna Oxhagen och Klöfverbrånen. Den senare motsvarar ungefär nuvarande stans upplag och Rydéns brädgård mellan Transtorpsvägen och Sturegatan i Nybro…. read more »

Börsryd

http://kartor.eniro.se/m/aYxj1 https://banvakt.se/emmaboda-nybro-kalmar/borseryd/ Följande text har hämtats från Folke Petterssons hembygdsforskning. Du kan läsa mer om Folke Pettersson och även få förklaringar till en del ord som används i gamla kyrkböcker via denna länk. Så här skriver Folke Pettersson: Börseryd är ett av de mest bekanta hemmanen i Madesjö. Det beror på att Börseryd under lång tid var… read more »

Brånahult

http://kartor.eniro.se/m/aYgBy https://banvakt.se/aseda-savsjostrom-maleras-nybro/branahult/ Lästips: Johan Åstrand Järnframställning i Brånahult för 1700 år sedan I Hällebergsboken 2020, s 416-445.

Brantås

http://kartor.eniro.se/m/bVzqy Följande text har hämtats från Folke Petterssons hembygdsforskning. Du kan läsa mer om Folke Pettersson och även få förklaringar till en del ord som används i gamla kyrkböcker via denna länk. Så här skriver Folke Pettersson: Var och en som varit i Brantås inser utan vidare namnets betydelse. På åsen gick Idåsavägen fram, den en gång… read more »

Bråtemåla

http://kartor.eniro.se/m/FxWat Följande text har hämtats från Folke Petterssons hembygdsforskning. Du kan läsa mer om Folke Pettersson och även få förklaringar till en del ord som används i gamla kyrkböcker via denna länk. Så här skriver Folke Pettersson: Namnet Bråtemåla är sammansatt av ordet ”bråte” = större hög av fällda träd, även = svedjeland. Det nämnes första gången… read more »

Brixslät

http://kartor.eniro.se/m/apMMf Följande text har hämtats från Folke Petterssons hembygdsforskning. Du kan läsa mer om Folke Pettersson och även få förklaringar till en del ord som används i gamla kyrkböcker via denna länk. Så här skriver Folke Pettersson: Namnet Brixslätt är sammansatt av ordet ”brig” och ordet slätt. Brixslätt tillhör de hemman i Madesjö, som tagits upp vid… read more »

Sidebar