Byar och gårdar i Hälleberga

Orrefors

http://sv.wikipedia.org/wiki/Orrefors

Pålavik

http://kartor.eniro.se/m/c9a2d

Rödaled

http://kartor.eniro.se/m/OeOrx

Sjöabro

http://kartor.eniro.se/m/erfSS

Stibbetorp

http://kartor.eniro.se/m/y5q73 Linnélärjungen Daniel Rolander kom från S.

Sidebar