Byar och gårdar i Hälleberga

Hägerås

http://kartor.eniro.se/v%C3%A4gbeskrivning

Hälleberga

Hälleberga socken, minst 600 år Vi kan börja med att konstatera: Ingen vet hur gammal Hälleberga socken är, hur gammalt namnet Hälleberga är eller hur länge det bott folk inom socknens gränser. Fornlämningar och vissa lösfynd tyder på, att det bodde människor inom socknen redan under yngre stenåldern, d v s för ca 4 000… read more »

Jonsbo

http://kartor.eniro.se/m/UM0VZ

Kollinge

http://kartor.eniro.se/m/grmkQ

Koppekull

http://kartor.eniro.se/m/9eo5U https://banvakt.se/aseda-savsjostrom-maleras-nybro/331-koppekull/

Sidebar