Glasriket big band

Bandet bildades 1997 och första konserten gavs våren 1998. År 2016 finns inte bandet och hemsidan har upphört.

Bandet består av musikanter från sydöstra Sverige med Nybro som centrum för vår verksamhet. Vi träffas var fjortonde dag för att repetera i kulturhuset Kristallen och då går bilar från Emmaboda, Kalmar, Växjö, och Karlskrona. De flesta av oss har spelat i storband tidigare och är samtidigt engagerade i andra orkestrar.

I regionen finns en stark blåsartradition med förankring runt glasbruken. Varje glasbruk med självaktning hade en egen blåsorkester och ur den växte många dansorkestrar fram. Att spela storbandsjazz, 30-, 40-, och 50-talens dansmusik, är ett sätt att föra blåsartraditionen i regionen vidare.

Vår målsättning är att spela jazz som vår publik och vi själva tycker är njutbar.

 

Sidebar