Emil Lindvall, AB

Företaget startades 1890 som “Svenska Gardinstångsfabriken” av Johan Ernst Lindvall, sonson till kronolänsman Johan Peter Lindvall, som svarveri med gardinstänger och gardinringar som specialitet. Företaget utvecklades till en av traktens många s.k. bobbinsvarverier och tillverkade diverse olika svarvade detaljer med hjälp av egenutvecklade specialmaskiner, t ex pilleraskar, stämpelhandtag och knoppar. År 1920 ombildades bolaget till AB Emil Lindvall av sönerna Waldemar och Emil Lindvall. Företaget sysselsatte 60 anställda i slutet av 1940-talet. Efter andra världskriget blev möbler som höj- och sänkbara mat/soffbord en viktig produktion. Verksamheten på S Industrigatan avvecklades under 1960-talet. Den sista produktionen som upphörde var Gardinringstillverkningen med den unika maskinen från 30-talet.

Sidebar