Braun Brodderi, Nicolaus (1617 – 1693)

Levnadstid: 29 april 1617 – dog 18 maj 1693

Ämbetstid: 6 juni 1676 – 18 maj 1693

Kyrkoherde i Madesjö.

Nicolaus Brodderi Braun (andra stavningar såsom Brun och Bruun förekommer) föddes i Fagerhult i en relativt enkel bakgrund. År 1630 rekommenderades Brodderi, av kyrkoherden i Fagerhult, Petrus Simonis, att påbörja studier i Kalmar. Brodderi fortsatte sina studier i Königsberg, för att sedan erlägga magisterexamen i Uppsala år 1649. Efter studierna innehade Brodderi  diverse kyrkliga ämbeten, däribland slottspredikant och kyrkoherde i Fagerhult.

Efter en extremt utdragen konflikt om kyrkoherdeämbetet i Madesjö efter Aron Petri Stolpes bortgång, tillsattes Nicolaus Brodderi Braun av domkapitlet i Kalmar år 1676. Då hade Madesjö varit utan kyrkoherde i närmare tre år.

Nämnvärda händelser under Nicolaus Brodderi Brauns ämbetstid var att Madesjö kyrka utsattes för ett inbrott den 23 april 1685. Inbrottstjuven lyckades ta sig in i sakristian där denne kom över en ansenlig summa pengar.

Nicolaus Brodderi Braun var far till kyrkoherden och sedermera biskopen i Kalmar stift Nicolaus Braun.

Referenser

Olsson, Bror, Kalmar stifts herdaminne: det gamla kalmarstiftets klerus från äldsta tider till våra dagar, Dillbergs bokhandel [distributör], Kalmar, 1947-1980

Westmar, Helge (red.), Madesjö sockens historia. 1, Madesjö, 1961

Rekommenderade länkar

http://www.geni.com/people/Nicolaus-Brodderi-Braun/6000000012499194419

AP

Sidebar